Họp thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp 12, 13 HĐND tỉnh

Thứ Bảy, 29/06/2019, 13:51 [GMT+7]
.
.

Sáng nay, 29/6, đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp 12, 13 HĐND tỉnh khóa XIII.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách tại kỳ họp thứ 12, (kỳ họp bất thường), Ban Kinh tế - Ngân sách đã cho ý kiến hoàn thiện các nội dung: Chủ trương đầu tư 5 dự án khu đô thị trên địa bàn Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn; chủ trương đầu tư chợ trung tâm huyện Ba Chẽ; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 với dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục; danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.

Kỳ họp thường lệ giữa năm, lĩnh vực kinh tế, ngân sách có 8 báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết cần trình HĐND tỉnh, gồm: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh, giai đoạn 2016-2020; bãi bỏ Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, ưu tiên đầu tư vào các KCN,KKT; sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước; quy định giá sản phẩm, dịch vụ công thủy lợi giai đoạn 2019-2020; chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu và Đoàn ĐBQH tỉnh; báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi về kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh; kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan để hoàn thiện tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Dự và chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách và các đơn vị soạn thảo cần bổ sung, làm rõ một số nội dung như: Rà soát lại những dự án có tính khả thi, xem xét điều chỉnh giảm mức đầu tư một số dự án; cân đối kinh phí thực hiện dự án chợ Ba Chẽ; tính toán quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án Khu đô thị; khả năng cân đối vốn dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục; đánh giá rõ thêm chính sách hỗ trợ, ưu tiên đầu tư vào các KCN, KKT theo Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND; làm rõ danh mục một số dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách, đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp. Trong đó, thống nhất dùng ngân sách tỉnh để di dời cấp bách chợ Ba Chẽ, với mức hỗ trợ 70% nhưng không quá 50 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh; cập nhật tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri trong báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo mới nhất. Đồng thời, xem xét lại chế độ, định mức chi hoạt động của đại biểu và Đoàn ĐBQH tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Thống nhất ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND tuy nhiên giữ lại chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đến hết ngày 31/12/2019; UBND tỉnh có nhiệm vụ kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị hưởng thụ căn cứ thực hiện.

Đồng chí cũng yêu cầu xây dựng định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đảm bảo hợp lý. Với tờ trình quy định giá sản phẩm, dịch vụ công thủy lợi giai đoạn 2019-2020, đề nghị UBND tỉnh nghe lại và Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ thẩm định sau. Những nội dung khác, yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với các cơ quan trình hoàn thiện.

Nguyên Ngọc - Hữu Thực

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.