Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hiệu quả của Nghị quyết 15-NQ/TU

Thứ Bảy, 29/06/2019, 06:26 [GMT+7]
.
.

Năm 2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Qua 5 năm thực hiện, nghị quyết đã tạo ra những chuyển biến đặc biệt quan trọng trong công tác cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn.

UBND tỉnh tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 15-NQ/TU
UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 15-NQ/TU (tháng 6/2019).

Chỉ tính riêng đối với công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh và Hội đồng thẩm định Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện như: Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/1/2015 về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 30/11/2018 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về đào tạo nghề nghiệp, thu hút nguồn nhân lực, lao động tay nghề cao phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh...

Từ năm 2014 đến nay, đã có 100.878 lượt CBCCVC được tỉnh cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước, với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng; 1.341 lượt người tham gia các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài, với kinh phí hơn 153 tỷ đồng. Song song với đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thông qua việc tiếp tục mở rộng phạm vi, đối tượng được hỗ trợ học phí, khuyến khích đào tạo, giúp tăng cơ hội lựa chọn ngành nghề cho người học, tăng số lượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, dẫn đến tăng chất lượng nguồn nhân lực theo mục tiêu đề ra.

Đến hết năm 2018, giáo dục nghề nghiệp có tổng số 1.922 nhà giáo, trong đó, 28 nhà giáo có trình độ tiến sĩ (bằng 1,4%), 685 nhà giáo có trình độ thạc sĩ (bằng 35,6%), 895 nhà giáo có trình độ đại học (bằng 46,6%), 1.872 nhà giáo đạt chuẩn (bằng 97,4%).

Một tiết thực hành của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh
Một tiết thực hành của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Quảng Ninh.

Công tác đầu tư cho các cơ sở đào tạo cũng là một trong những điểm nhấn của Quảng Ninh trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng giá trị đầu tư từ ngân sách tỉnh cho lĩnh vực GD&ĐT trong giai đoạn 2014-2019 khoảng 806 tỷ đồng, chi sự nghiệp giáo dục khoảng 21.521 tỷ đồng, với tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục trong những năm gần đây đều đạt trên 20% tổng chi ngân sách của địa phương. Đến nay, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 80,87%, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 91,18%. Các trường từ mầm non đến trung học phổ thông cơ bản đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Toàn tỉnh có 55 trường đầu tư phương tiện, trang thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tiếp cận với chuẩn giáo dục thông minh của thế giới.

Việc đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở đào tạo nghề, giáo dục chuyên nghiệp được tỉnh đặc biệt chú trọng. Trong giai đoạn 2014-2019, tỉnh đã phê duyệt trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Đại học Hạ Long, bố trí 52 tỷ đồng đối ứng xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn tại Quảng Ninh... Mặt khác, tỉnh cũng bố trí vốn đối ứng xây dựng các trung tâm dịch vụ việc làm tại Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả và Móng Cái, nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để dự báo cung - cầu nhân lực trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong tiếp cận, thu hút lao động lành nghề và lao động trình độ cao ngoài tỉnh đến làm việc...

Cán bộ Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp thu hút thanh niên các tỉnh ngoài vào làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
Cán bộ Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp thu hút thanh niên các tỉnh ngoài vào làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cùng với việc đầu tư của tỉnh, trong giai đoạn này, các doanh nghiệp đã chủ động thu hút nguồn đầu tư ngoài ngân sách trên 2.000 tỷ đồng xây dựng các công trình phục vụ đào tạo nghề. Nhờ vậy, hiện nay, cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Qua đó có thể thấy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh không ngừng nâng lên; nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đã đạt và vượt so với dự kiến. Tính đến hết năm 2018 đạt 395 sinh viên đại học, cao đẳng/vạn dân và dự kiến đến năm 2020 đạt 400 sinh viên, đại học, cao đẳng/vạn dân, đạt mục tiêu đề ra; tỷ lệ CBCCVC có trình độ sau đại học là 10,2%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra 4,2%...

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.