Đánh giá kết quả thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại

Thứ Tư, 12/06/2019, 16:01 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/6, Ban Chỉ đạo Thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân đã họp, đánh giá kết quả thực hiện, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Chương trình thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và kế hoạch của Tòa án Nhân dân tối cao được Quảng Ninh thực hiện từ ngày 1/11/2018.

Sau 7 tháng triển khai thí điểm tại 7 trung tâm hòa giải, đối thoại trên địa bàn tỉnh đã nhận được 2.466 đơn khởi kiện; đưa ra hòa giải, đối thoại 1.608 đơn; đã hòa giải, đối thoại thành công 1.062 đơn, đạt tỷ lệ 66%. Trong các vụ hòa giải, đối thoại thành công có 961 đơn về hôn nhân và gia đình, 52 đơn dân sự, 31 đơn kinh doanh thương mại…

Nguyên tắc, quy trình hòa giải đối thoại được thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn từ Toàn án Nhân dân tối cao, đã giảm đáng kể số vụ mà tòa án phải trực tiếp giải quyết, tạo thuận lợi cho công tác thi hành án, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Tuy nhiên, theo đánh giá của thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp, các vụ việc hoà giải thành công chủ yếu là hôn nhân gia đình; vụ việc tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại… tỷ lệ chưa cao. Đối với án hành chính chủ yếu liên quan đến khiếu kiện về GPMB, thu hồi đất, việc đối thoại, rà soát, đối chiếu các văn bản, chế độ, chính sách còn lúng túng, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của thẩm phán, thư ký tòa án.

Thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho hòa giải viên, đối thoại viên; tăng tỷ lệ các vụ hòa giải thành công, đặc biệt là đối với các tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính.

a
Thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho hòa giải viên, đối thoại viên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: Quảng Ninh triển khai thí điểm Chương trình đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Việc thực hiện hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp bước đầu đã thành công, đặc biệt đối với các đơn khiếu kiện hành chính vốn rất phức tạp.

Chỉ đạo cụ thể, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan tiếp tục thí điểm công tác hòa giải theo đúng kế hoạch; yêu cầu các trung tâm hòa giải nâng cao trình độ, năng lực của các hòa giải viên, đối thoại viên. Lưu ý mời thêm chuyên gia, người có kinh nghiệm, uy tín để cùng tham gia hòa giải, đối thoại. Trong các cuộc hoà giải phải bổ sung thêm cán bộ có thẩm quyền, am hiểu luật pháp để giải quyết kịp thời tình huống.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, tăng cường tuyên truyền kết quả đạt được để nhân dân rõ và tham gia;  thực hiện bố trí đội ngũ hòa giải viên để có sự phân bổ, bố trí cơ cấu lĩnh vực hòa giải hợp lý, trên cơ sở nhu cầu khiếu kiện từng địa bàn; phối hợp với Ban Tiếp dân, Thanh tra tỉnh để nắm rõ hồ sơ, dữ liệu về các vụ việc khiếu kiện.

Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.