Bình xét tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu"

Thứ Ba, 04/06/2019, 11:26 [GMT+7]
.
.

Sáng 4/6, tại TP Hạ Long diễn ra hội nghị xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2018. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu tỉnh, chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu chủ trì hội nghị.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu tỉnh Quảng Ninh đã nhận được tổng số 81 hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh các danh hiệu. Số hồ sơ đảm bảo yêu cầu đủ điều kiện tôn vinh với từng danh hiệu là 74 hồ sơ. 

Theo quy chế, các đối tượng bình xét phải có các giải pháp, nghiên cứu, phát minh, sáng kiến… được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, đạt các giải thưởng cao từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Thành tích các cá nhân được xét chọn trong thời gian 10 năm, từ 2007-2017.

Các đại biểu bỏ phiếu danh sách tôn vinh
Các đại biểu bỏ phiếu danh sách cá nhân được tôn vinh các danh hiệu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2018. Thông qua kết quả bỏ phiếu, 74 hồ sơ đã được xét chọn, trong đó, 46 hồ sơ “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”; 26 hồ sơ “Điển hình lao động sáng tạo”; 2 hồ sơ “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ”. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu tỉnh, nhấn mạnh: Chương trình tôn vinh nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận thành tích của đội ngũ trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh. Qua đó, góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo… xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh.

Đồng chí lưu ý, Quy chế xét chọn, tôn vinh cần phải được bổ sung một số nội dung như: Tính ứng dụng thực tiễn của đề tài nghiên cứu, sáng tạo; cơ chế mềm trong việc gửi, tiếp nhận hồ sơ; thông báo và gửi hồ sơ cho các ngành đề xuất tôn vinh; phát hiện, đề xuất tôn vinh các cá nhân xuất sắc để kích thích phong trào thi đua… Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan và cơ quan báo chí của tỉnh cần tăng cường công tác truyền thông về lễ tôn vinh, các cá nhân được tôn vinh, qua đó tạo sức lan tỏa, động lực trong phong trào thi đua.

Sau khi bình xét, UBND tỉnh sẽ chính thức công bố kết quả trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, đồng thời, lựa chọn thời gian tổ chức lễ tôn vinh vào thời điểm hợp lý.

Thanh Hằng

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.