BĐBP tỉnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng

Thứ Bảy, 15/06/2019, 05:57 [GMT+7]
.
.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã và đang được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh triển khai thường xuyên, liên tục.

Một buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng ở Hải đội 2 Biên phòng tỉnh
Một buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng ở Hải đội 2, Biên phòng tỉnh.

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở khu vực biên giới, hải đảo, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BĐBP tỉnh đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Đó là: Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng triệt để những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội bằng "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; trên khu vực biên giới, hoạt động của các loại tội phạm luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường.

Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngày càng cao, đòi hỏi các cấp ủy, chỉ huy trong lực lượng BĐBP tỉnh phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho bộ đội giữ vững phẩm chất cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những hành vi móc ngoặc, cám dỗ của các loại đối tượng.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng một cách thường xuyên, liên tục. Đặc biệt là thực hiện Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23/7/2013 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã kịp thời ban hành hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết để triển khai sát với thực tiễn của đơn vị và đưa nội dung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng vào nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ.

Cụ thể, đơn vị đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị; triển khai hài hoà, hợp lý 6 hình thức giáo dục chính trị chủ yếu (học tập chính trị; nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị và văn hoá tinh thần; thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua hoạt động thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua, các cuộc vận động, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của quân đội, ngày truyền thống của đơn vị, hoạt động văn hóa, văn nghệ và các thiết chế văn hóa, thiết chế dân chủ trong quân đội).

Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (BĐBP tỉnh) lồng ghép huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới
Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP tỉnh) lồng ghép huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung giáo dục bảo đảm hài hòa khối lượng kiến thức tổng hợp để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tổ chức, tính kỷ luật của các đối tượng. Trong đó, coi trọng lựa chọn nội dung cơ bản, thiết thực, có trọng điểm trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, của lực lượng BĐBP và của đơn vị.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh luôn coi trọng tìm tòi, đổi mới hình thức và phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, thực hiện nghiêm quy định phê duyệt kế hoạch giáo dục chính trị và giáo án chính trị. Bên cạnh tổ chức học tập tập trung, các đơn vị còn chú trọng đến sinh hoạt chính trị phê bình những thói hư tật xấu, học tập những gương người tốt, việc tốt.

Thượng tá Ngô Quang Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị (BĐBP tỉnh), khẳng định: Công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá nội dung, kết quả giáo dục chính trị được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên đổi mới sát với thực tiễn, đảm bảo thực chất. Hằng năm, quân số tham gia học tập đạt trên 98%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% khá, giỏi. Đặc biệt, qua các cuộc kiểm tra công tác giáo dục chính trị của Bộ Tư lệnh, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, đều đánh giá BĐBP Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị. Qua đó, làm cho tình hình nội bộ đơn vị ổn định, CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển đảo trên địa bàn...

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.