50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường xuyên học và làm theo Bác để đẩy lùi suy thoái

Thứ Sáu, 14/06/2019, 07:48 [GMT+7]
.
.

Trong quá trình mở cửa, đổi mới, bên cạnh mặt tích cực cơ bản, cũng có nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân. Nghiêm trọng nhất là trong Đảng xuất hiện tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành nguy cơ đối với chế độ ta nếu không được khắc phục kịp thời.

Nhận thức sâu sắc các nguy cơ trên, nhằm đẩy lùi suy thoái trong Đảng, thời gian qua, Quảng Ninh đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xem đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, để dân tin Đảng.

Công an Quảng Ninh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công an Quảng Ninh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Hương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện trong cả nhiệm kỳ và từng năm để các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng “nói đi đôi với làm”, “nhận thức đạo đức, hành vi đạo đức” phải đi đôi, phải thể hiện tính Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặt ra yêu cầu về nhận thức, đó là nhận thức phải đúng và đầy đủ sẽ làm nền tảng cho hành động đúng và tự giác. Nếu nhận thức không đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì không thể có sự tự giác làm theo. Trên cơ sở đó, từng địa phương, đơn vị đã lựa chọn nội dung công việc trọng tâm thực hiện, đồng thời tạo ra các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong đảng bộ.

Biểu hiện cụ thể, rõ nét là các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có văn hoá, văn minh. Đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt đã xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm và đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc, nhất là lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng...

Cùng với đó, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương mình sát với tình hình thực tế; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các nội quy, quy chế, quy trình xử lý công việc, trong đó cụ thể hoá trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ mối quan hệ trong xử lý công việc. Đồng thời, chủ động rà soát những vấn đề cấp bách, những việc cần làm và khắc phục ngay ở mỗi địa phương, đơn vị mình, từ đó chỉ đạo kịp thời thực hiện...

Điển hình như ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng tỉnh, việc thực hành học và làm theo Bác được thể hiện nổi bật, rõ nét trên nhiều phương diện, gắn với nhiệm vụ cụ thể. Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo từng tập thể, cá nhân thi đua triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh về thực hiện các chủ trương, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, phát triển kinh tế - xã hội hằng năm sát với nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy trực thuộc đã căn cứ, chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung tổ chức thực hiện tốt các giải pháp cơ bản, như: Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt; ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá có điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường; mở rộng tín dụng hợp lý cho sản xuất - kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh xử lý nợ xấu, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng... Với cách làm đó, đến nay, nhiều mô hình tín dụng được hệ thống ngân hàng áp dụng hiệu quả, giải quyết nhanh chóng, kịp thời nhu cầu tín dụng của các tập thể, cá nhân trên địa bàn.

Các
Các "cây giá trị" được trang trí tại các phòng học của Trường THCS thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu) với những nội dung tóm tắt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dung

Để việc học và làm theo Bác ngày càng lan toả, thấm sâu, Đảng bộ huyện Bình Liêu rất quan tâm và thường xuyên phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điển hình như ngành Giáo dục huyện với phong trào “Trường em làm theo lời Bác”, xây dựng Tủ sách Bác Hồ; Đảng bộ Công an huyện với phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; Đảng bộ Quân sự huyện với cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Đảng bộ xã Lục Hồn với phong trào “Quỹ tiết kiệm Bác Hồ”... Từ đây, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác học và làm theo Bác.

Đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan toả tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt, tạo dư luận tốt trong xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng thuận.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.