Quảng Yên tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ

Thứ Năm, 30/05/2019, 07:35 [GMT+7]
.
.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng nhu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền Quảng Yên. Đến nay, đội ngũ cán bộ của thị xã sau khi được rèn luyện, đào tạo, đều đáp ứng các vị trí công tác, đóng góp tâm huyết, trí tuệ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên.
Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, kiểm tra đột xuất giờ làm việc của cán bộ, công chức xã Hiệp Hòa. Ảnh: Nguyễn Chiến

Thời gian qua, TX Quảng Yên đã nghiêm túc nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xây dựng quy trình tuyển chọn, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, bổ nhiệm vào các vị trí, trọng trách của địa phương.

Thị xã đã cân nhắc kỹ đối với từng cán bộ được bổ nhiệm, nhất là trong việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về nhất thể hóa các chức danh: Trưởng Ban Tổ chức với Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra với Chánh Thanh tra; Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Để tránh tình trạng nể nang trong điều hành, chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong cùng một cơ quan, đơn vị, Quảng Yên đã ban hành nghị quyết về công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Trong giai đoạn 2016-2018, thị xã đã luân chuyển 10 cán bộ ở các phòng, ban, về giữ chức vụ chủ chốt ở xã, phường; chuyển đổi vị trí công tác đối với 41 công chức xã, phường; 14 viên chức trạm y tế và 76 viên chức ngành giáo dục.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy Quảng Yên, cho biết: Qua đánh giá bước đầu, các vị trí cán bộ được điều động, luân chuyển đều phát huy sở trường, lĩnh vực công tác. Tích cực chỉ đạo, điều hành cơ quan, địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cấp mình quản lý. Trong đó, Đảng bộ thị xã đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của 8 đồng chí bí thư các xã, phường không phải là người địa phương. Tới đây, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, rà soát đội ngũ cán bộ, tiến hành xây dựng quy trình điều động, tăng cường cán bộ xuống các địa phương.

Đội ngũ cán bộ TX Quảng Yên ngày một đảm bảo về chất lượng chuyên môn.
Giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Tiền An.

Hiện nay, TX Quảng Yên đã tiến hành xong công tác rà soát, quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thị ủy quản lý theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời xây dựng, điều chỉnh bổ sung, cơ bản hoàn thiện các quy chế, quy định của cấp ủy về công tác cán bộ, như: Quy chế quản lý tổ chức, cán bộ; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; quy định tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy chế đánh giá cán bộ…

Đối với những cán bộ được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, thị xã đặc biệt quan tâm đến cán bộ có trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và đặc biệt phải có thái độ gần dân. Đối với những cán bộ được quy hoạch, thị xã quan tâm cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng dài hạn hoặc ngắn hạn do tỉnh tổ chức. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng đến nay, thị xã đã cử 118 cán bộ, công chức, viên chức đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ ở tỉnh và Trung ương; tổ chức 99 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương cho gần 13.000 lượt cán bộ từ thị xã đến cơ sở.

Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong quá trình kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, thị xã đã kịp thời phát hiện, thi hành kỷ luật 47 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đã khiển trách 33 trường hợp, cảnh cáo 9 trường hợp, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng 2 trường hợp và khai trừ ra khỏi đảng 3 trường hợp.

Với những kết quả đạt được trong công tác cán bộ, TX Quảng Yên đã tạo được lòng tin của nhân dân địa phương đối với tổ chức Đảng, chính quyền, qua đó tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.