Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Ban CHQS TX Đông Triều

Thứ Năm, 16/05/2019, 14:17 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/5, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Ban CHQS TX Đông Triều.

Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiệm vụ kiểm tra.
Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, làm việc với Ban CHQS TX Đông Triều.

Đoàn công tác thực hiện kiểm tra các nội dung: Báo động kiểm tra các phương án SSCĐ; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về các nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ, tổ chức xây dựng và biện pháp động viên quốc phòng, một số điều về Luật Quốc phòng; tổ chức, biên chế, quân số, vũ khí trang bị của đơn vị; hệ thống văn kiện, kế hoạch A, A2, A3, A4; kế hoạch SSCĐ, PCTT-TKCN và khả năng SSCĐ của đơn vị; kế hoạch DQTV, giáo dục QPAN, công tác xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV; văn kiện, hệ thống sổ sách đăng ký ngành quân lực, động viên, tuyển quân...

Báo động di chuyển lực lượng vào căn cứ chiến đấu
Đoàn công tác kiểm tra tình huống báo động di chuyển lực lượng vào căn cứ chiến đấu.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian qua, đồng thời để Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Cũng trong ngày 16/5, Đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra khu vực căn cứ chiến đấu, tăng gia tập trung kết hợp trạm tìm kiếm cứu nạn và một số địa điểm chuẩn bị tổ chức thực binh A2 trong diễn tập Khu vực phòng thủ TX Đông Triều năm 2019.

a

Kiểm tra công tác xây dựng thao trường bắn tổng hợp của LLVT TX Đông Triều.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.