Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Thứ Sáu, 24/05/2019, 14:17 [GMT+7]
.
.

Chiều 23/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước và dự án Luật Thư viện.

Tổ thảo luận số 6 gồm 3 đoàn ĐBQH tỉnh: Quảng Ninh, Đồng Tháp, Đăk Lăk. Đoàn ĐBQH tỉnh có đại biểu Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại biểu Vũ Hồng Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh, tham gia phát biểu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí  Đỗ Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi thảo luận
Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi thảo luận.

Đại biểu Vũ Hồng Thanh và Đỗ Thị Lan đều nhất trí với quy định “Kiểm toán viên Nhà nước có quyền truy cập vào dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán và dữ liệu điện tử quốc gia” để đảm bảo Kiểm toán Nhà nước có thể thu thập các thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện xây dựng Chính quyền Điện tử, Chính quyền số. Tuy nhiên, đại biểu Đỗ Thị Lan đề nghị cần bổ sung các quy định về giới hạn quyền truy cập đồng thời bảo đảm được an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin của các đơn vị được kiểm toán theo quy định và đảm bảo bí mật quốc gia.

Về quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán, đại biểu Đỗ Thị Lan đề nghị cần xem xét quy định phù hợp vì báo cáo kiểm toán, kết luận kiểm toán không được quy định là quyết định hành chính, nhưng Luật Khiếu nại tố cáo hiện nay chỉ quy định về khiếu nại đối với các quyết định hành chính. Về đơn vị được kiểm toán, đại biểu cũng bày tỏ đồng thuận quy định khi tiến hành hoạt động kiểm toán, cơ quan Kiểm toán Nhà nước có quyền kiểm tra, đối chiếu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nhằm đánh giá, kết luận chính xác kết quả kiểm toán. Mặt khác, đại biểu đề nghị xem xét bổ sung quy định các cơ quan tư pháp có quyền kiến nghị cơ quan Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhằm làm rõ, bổ sung hồ sơ, chứng cứ điều tra, xét xử.

Liên quan đến quy định xử lý vi phạm pháp luật về Kiểm toán Nhà nước, đại biểu Đỗ Thị Lan cho rằng quy định xử lý vi phạm là rất cần thiết vì hiện nay không có chế tài xử lý nên nhiều đơn vị chậm hoặc không chấp hành thực hiện kết luận kiểm toán. Tuy vậy, vấn đề về thẩm quyền xử phạt, đại biểu đề nghị nên nghiên cứu xem xét thêm quy định của các nước, các luật chuyên ngành và quy định của Luật Xử phạt vi phạm hành chính để quyết định giao thẩm quyền xử phạt cho Kiểm toán Nhà nước hay cơ quan hành chính Nhà nước.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viện T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thao gia thảo luận vào dự luật
Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh, phát biểu tại tổ.

Đại biểu Vũ Hồng Thanh kiến nghị: Để tránh chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra cần quy định theo hướng: Hằng năm Kiểm toán Nhà nước xây dựng sớm kế hoạch kiểm toán năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ để các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm tránh trùng lặp nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập của hoạt động kiểm toán. Đại biểu cũng đề nghị cần quy định trong trường hợp cần thiết, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm thì có thể kiểm toán, thanh tra đột xuất và thực hiện lặp lại nhiều lần tại một đơn vị.

Cũng tại phiên thảo luận, các ĐBQH tỉnh còn tham gia một số nội dung quy định cụ thể khác trong dự thảo Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Nguyễn Mai (Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh)
 

.
.
.
.
.
.
.
.