Đại đoàn kết toàn dân

Phát huy dân chủ qua giám sát

Thứ Bảy, 25/05/2019, 10:48 [GMT+7]
.
.

Thực hiện tốt giám sát của cộng đồng chính là góp phần phát huy tinh thần tự quản, đề cao quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang góp phần đảm bảo hoạt động giám sát của cộng đồng được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả.

Tuyến đường liên thôn Long Sông – Nà Pò (xã Hoành Mô, Bình Liêu) được hoàn thành từ tháng 10/2018.
Tuyến đường liên thôn Loong Sông - Nà Pò (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2018.

Không còn là con đường đất lối mòn gập ghềnh và rậm rạp cỏ dại, từ tháng 10/2018, đường liên thôn Loong Sông - Nà Pò (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) dài hơn 1km đã được bê tông hóa toàn tuyến, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt hằng ngày của nhân dân xã. Sự thay đổi tích cực đó có sự đóng góp của các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã.

Anh Bế Văn Nàm, Chủ tịch MTTQ xã, kể: Khi địa phương có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường này, gần như nhận ngay được sự đồng thuận cao của người dân, bởi tuyến đường là mong mỏi nhiều năm của đông đảo người dân xã, đặc biệt là 2 thôn Loong Sông và Nà Pò. Được tuyên truyền, vận động, các hộ dân có đất liền kề tuyến đường đều nhanh chóng chủ động bàn giao mặt bằng để việc thi công được thuận lợi. Trong quá trình thi công, MTTQ xã tích cực vào cuộc, triển khai hiệu quả công tác giám sát đầu tư cộng đồng; phân công thành viên thường xuyên có mặt tại công trình để giám sát việc sử dụng vật liệu, chất lượng cát, sỏi, bê tông, chiều rộng, bề dày mặt đường... Nhờ đó, tuyến đường đảm bảo thi công đúng kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, được thông báo rộng rãi tới nhân dân.

Không chỉ riêng công trình này, mà tại hầu hết các dự án do xã Hoành Mô triển khai đều có Ban giám sát đầu tư cộng đồng vào cuộc sát sao. Nhờ vậy, nhiều khâu, nhiều việc chưa đúng với thiết kế đã được các thành viên phát hiện kịp thời và góp ý với đơn vị thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, được nhân dân đánh giá cao.

Tại huyện Đầm Hà, các cấp MTTQ và các đoàn thể nhân dân cũng triển khai hiệu quả công tác giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định. Ông Nềnh Quốc Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết: Thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đều là người có uy tín trong xã hội, có kinh nghiệm, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn về xây dựng. Đội ngũ này đã góp phần tích cực trong thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình, tạo niềm tin trong nhân dân. Hiệu quả hoạt động giám sát ngày càng được nâng cao khi cấp ủy, chính quyền địa phương luôn sát sao trong xem xét, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, dứt điểm.

Cán bộ khu phố Rặng Thông (phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) nắm tình hình tư tưởng, ý kiên người dân trong khu về đóng góp các loại quỹ chung.
Cán bộ khu phố Rặng Thông (phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) nắm tình hình tư tưởng, ý kiến người dân khu trong việc đóng góp các loại quỹ chung.

Việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng trong toàn tỉnh luôn gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên; đặc biệt là bám sát các nội dung của Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT (ngày 10/8/2017) của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn". Từ đầu năm đến nay, các ban đã tổ chức trên 250 cuộc giám sát, kiến nghị 110 vụ việc được xem xét giải quyết đúng quy định.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.