Cho ý kiến về một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh

Thứ Sáu, 17/05/2019, 21:31 [GMT+7]
.
.

Chiều 17/5, tại TP Hạ Long, Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp cho ý kiến về một số nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND tỉnh. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh cuộc họp.

Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết được thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến tại cuộc họp, gồm: Một số chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh; quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019; danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2019; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89 ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư; điều chỉnh biên chế khối Đảng, đoàn thể và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2019; chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68 ngày 17/11/2000 của Chính phủ nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc theo nguyện vọng; quy định số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố; quy định mức khoán kinh phí đối với tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động của các thôn, bản, khu phố; mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; chế độ, định mức chi đảm bảo các điều kiện hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh theo quy định hiện hành.

Sau khi nghe các ý kiến của các sở, ngành liên quan và các đồng chí trong thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Trong đó, Sở TN&MT và Sở NN&PTNT nghiên cứu phương án gộp các tờ trình, dự thảo nghị quyết có nội dung trùng lặp nhau. Đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89-NQ/HĐND ngày 19/7/2013 ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh do nội dung, chính sách hỗ trợ không còn phù hợp với thực tiễn nên không cần thiết phải sửa đổi và sẽ đề xuất HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết này.

Lê Nam

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.