Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở ở vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 17/04/2019, 13:14 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Quảng Ninh rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Từ đó phát huy vai trò chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ địa phương, đặc biệt là vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân trong thực hiện Chương trình 135, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Tin liên quan

Ngày 17/7/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo để đưa các xã, thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” (gọi tắt là Đề án 196). Trong đó, việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, thôn, bản ĐBKK là nhiệm vụ trọng tâm của đề án này.

Năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 92/KH-UBND về thực hiện tiểu dự án 3 thuộc Chương trình 135 về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, thôn, bản ĐBKK. Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giảm nghèo, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; nâng cao nhận thức về việc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn về quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung và Chương trình 135 nói riêng trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Cán bộ xã Kỳ Thượng ( huyện Hoành Bồ) xuống trực tiếp các hộ dân đề tuyên truyền các chính sách.
Cán bộ xã Kỳ Thượng ( huyện Hoành Bồ) xuống trực tiếp các hộ dân đề tuyên truyền các chính sách.

Thời gian qua, các địa phương đã chú trọng công tác luân chuyển cán bộ, lựa chọn một số cán bộ có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng đảm nhận công việc ở các xã ĐBKK. Cùng với đó, nhiều cán bộ chuyên môn các xã ĐBKK cũng được cử đi học tập, đào tạo đạt chuẩn và luân chuyển giữa các vị trí nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Nội dung nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở bao gồm quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; quy trình triển khai dự án cơ sở hạ tầng; quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện; các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác trong giảm nghèo. Tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh; thăm quan, học tập mô hình về giảm nghèo (đối tượng tham gia bao gồm cán bộ quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình 135 cấp xã, huyện, tỉnh).

Cán bộ xã hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính tại xã Kỳ Thượng
Cán bộ xã hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính tại xã Kỳ Thượng

Tìm hiểu ở Kỳ Thượng, một trong 4 xã thuộc diện ĐBKK của huyện Hoành Bồ, chúng tôi được ông Nguyễn Huy Hải, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: “Trong những năm gần đây huyện cũng như chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chât lượng nguồn nhân lực, đào tạo bồi dương cán bộ, công chức xã, thôn, bản. Hàng năm huyện đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã, trưởng các thôn, bí thư chi bộ và các đoàn thể. UBND xã tạo điều kiện thuận lợi cho 9 cán bộ, công chức tham gia lớp Đại học Luật do trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức. Vì vậy năng lực chất lượng công tác cán bộ từ xã đến thôn được nâng lên nhiều so với trước đây.”

Hay như tại xã Đồng Lâm, cũng là xã thuộc diện ĐBKK của Hoành Bồ, ông Triệu Đức Cương, Phó Bí thư Đảng ủy xã, cho biết : “Hàng năm, xã đều cử các cán bộ đi đào tạo các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, các lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ... 5/5 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trên địa bàn cũng được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn của huyện, của tỉnh tổ chức, đồng thời được xã cung cấp tài liệu, sách báo để bổ sung kiến thức, chính sách mới. Đội ngũ cán bộ của xã, thôn cũng không ngừng tự học, nâng cao trình độ để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất”.

Các công trình giao thông đang vào giai đoạn hoàn thành, tạo sự thay đổi căn bản cho những xã khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Các công trình giao thông đang vào giai đoạn hoàn thành, tạo sự thay đổi căn bản cho những xã khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Trên cơ sở khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở giai đoạn 2017 – 2020 do UBND tỉnh phê duyệt, năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì tổ chức gần 10 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chương trình 135 cho cán bộ Ban Giám sát cộng đồng tại các xã ĐBKK, biên giới, xã có thôn ĐBKK...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện cơ chế thi đua khen thưởng hộ thoát nghèo, thôn, xã hoàn thành chương trình 135 cũng được tỉnh và các địa phương triển khai. Qua đó nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân trong tham gia thực hiện đưa xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK thông qua việc hiến đất, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động, chú trọng phát triển sản xuất để chủ động thoát nghèo....

Thông qua những buổi tập huấn, những kiến thức được cung cấp, bồi dưỡng là nền tảng, làm cơ sở để cán bộ cộng đồng thôn bản, xã đặc biệt khó khăn phát huy hơn nữa vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình nhằm góp phần chuyển dịch, từng bước xóa đói giảm nghèo; tăng trưởng bền vững và phát triển KT - XH trên địa bàn.

Thu Hoài

.
.
.
.
.
.
.
.