Kiểm tra công tác quân báo, trinh sát tại Bộ CHQS tỉnh

Thứ Tư, 17/04/2019, 10:31 [GMT+7]
.
.

Sáng 17/4, Đoàn kiểm tra của Cục 71 (Tổng cục II) và Quân khu 3 do Đại tá Tạ Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục 71 làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quân báo, trinh sát tại Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Tạ Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục 71/ Tổng cục II (đứng thứ 2 bên trái ảnh) kiểm tra sổ sách của Ban quân báo, trinh sát Bộ CHQS tỉnh.
Đoàn công tác kiểm tra sổ sách của Ban Quân báo, trinh sát, Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác thực hiện nội dung: Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nắm tình hình địa bàn; xây dựng lực lượng; công tác tổ chức, kết quả nắm địch, nắm tình hình; sử dụng lực lượng, hoạt động nắm địch, nắm tình hình; hồ sơ binh yếu địa chí; hồ sơ địa bàn, đối tượng, mục tiêu của Ban Quân báo và Trạm Điệp báo chiến dịch; thực hiện nguyên tắc trong tổ chức hoạt động nghiệp vụ, kế hoạch hoạt động của trạm trưởng và nhân viên; công tác phối hợp của Trạm Điệp báo chiến dịch với các lực lượng khác trên địa bàn...

Thông qua kiểm tra nhằm nắm về tổ chức biên chế, công tác tổ chức, triển khai hoạt động nắm địch, nắm tình hình của lực lượng quân báo, trinh sát, nhất là quân báo nhân dân; những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời định hướng tổ chức hoạt động nắm địch, nắm tình hình, thu thập báo cáo tin tức của lực lượng quân báo, trinh sát...

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.