Đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Đề án 196

Thứ Tư, 17/04/2019, 16:38 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 về thực hiện các chương trình MTQG, Đề án 196 - nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cuộc họp được truyền trực tuyến tới 186 điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 Quang cảnh cuộc họp.

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có thêm 12 xã, 14 thôn hoàn thành Chương trình 135; không còn xã đặc biệt khó khăn và cơ bản không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn; giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương gần 1.400 hộ. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đã có 19 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 18 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và bằng những cách làm quyết liệt, sáng tạo của tỉnh, 3 tháng đầu năm 2019, 2 chương trình MTQG về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và Đề án 196 đã được các địa phương triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Tỉnh tiếp tục ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn năm nay cao hơn so với mọi năm để hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu, mục tiêu. Cũng từ việc lồng ghép nguồn lực các chương trình đã tạo sức mạnh hỗ trợ về đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tới nay, diện mạo của các xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn và địa phương xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền trong tỉnh. Riêng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Quảng Ninh đã có bước tiến mạnh mẽ hơn, 64% số xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những thuận lợi, trong thực hiện các chương trình, đề án trên còn một số khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giám sát triển khai chương trình ở một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, thiếu sâu sát; phân khai chi tiết nguồn lực ngân sách ở một số địa phương còn chậm; đầu tư cho hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất chưa tốt...

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn và đề xuất giải pháp trong thực hiện các chương trình MTQG và Đề án 196 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực an sinh xã hội, nhằm nâng cao đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi.

Tỉnh đã sớm thành lập BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp, đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và dành nguồn lực đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó có Đề án 196. Cùng với sự quan tâm của tỉnh, nhiều xã, thôn đã chủ động đăng ký về đích Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và hoàn thành Đề án 196 sớm hơn mục tiêu đề ra; nhiều hộ tự nguyện viết đơn đăng ký phấn đấu ra khỏi hộ nghèo. Đây là sự cố gắng đáng biểu dương và rất có ý nghĩa đối với cả tỉnh trong năm 2019 - năm bản lề hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp.

Về nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo, đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương phải xác định làm tới đâu chắc tới đó, hướng tới tính bền vững, tuyệt đối không chạy theo phong trào, hình thức. Ngoài việc hỗ trợ của nhà nước, đầu tư hạ tầng, phải tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân phát huy vai trò chủ thể, nhất là các tiêu chí môi trường, an ninh trật tự, văn hóa xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, chương trình giảm nghèo không nên nặng về con số hằng năm giảm bao nhiêu, mà phải chú trọng cuộc sống người dân được nâng lên như thế nào. Cần tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình trẻ, có sức lao động làm việc tại các khu công nghiệp; vận động doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để tạo việc làm cho người dân; rà soát đất đai, đảm bảo mọi người dân đều có công cụ sản xuất.

Đội ngũ cán bộ cấp xã cũng phải xóa bỏ tư tưởng không muốn thoát khỏi diện 135 để hưởng phụ cấp; thay vào đó là vào cuộc một cách sát sao đối với công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương mình.  

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các chương trình MTQG tỉnh, yêu cầu, trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các địa phương nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra. Giao Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì tham mưu cho tỉnh về trách nhiệm cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện mục tiêu trên.

Về nguồn lực đầu tư, đồng chí nhấn mạnh: BCĐ Điều hành ngân sách tỉnh đã chỉ đạo, tới 30/6 các chủ đầu tư dự án có vốn đầu tư phát triển không hoàn thành kế hoạch đấu thầu sẽ điều hòa vốn và ưu tiên cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án 196. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đầu tư, căn cứ vào năng lực của cán bộ cấp xã, huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc triển khai đảm bảo phù hợp thực tiễn và đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các địa phương cần khuyến khích người dân tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất. Cần có hình thức động viên khen thưởng kịp thời các xã, thôn thực hiện tốt các chương trình, đặc biệt là các hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo để lan tỏa trong cộng đồng, trở thành phong trào tại các xã, thôn thuộc diện 135.

“Từ sự động viên khích lệ kịp thời để mỗi người dân nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo, tham gia phát triển sản xuất, có như vậy, mọi nguồn lực, sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của nhà nước mới thực sự hiệu quả” - đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.  

Minh Hiền

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.