Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra: Giảm số lượng, tăng chất lượng

Thứ Bảy, 13/04/2019, 09:38 [GMT+7]
.
.

So với năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019 tiếp tục giảm về số lượng, quan tâm tập trung sâu vào chất lượng ở tất cả các cấp.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình giảm nghèo
Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2012-2018. Ảnh: Đỗ Phương

Từ đầu tháng 12/2018, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 26-CTr/TU về triển khai việc kiểm tra, thanh tra, giám sát của tỉnh năm 2019. Chương trình đã thống nhất một số nội dung trọng tâm, như: Đồng bộ xây dựng và thực hiện chương trình; rõ trách nhiệm nội dung cụ thể, không chồng chéo, bỏ sót; tăng cường số cuộc kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước và các hình thức nắm tình hình, rà soát, khảo sát đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy.

Cùng với đó, bảo đảm thống nhất nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra toàn tỉnh; kiểm tra, thanh tra tập trung vào nhiệm vụ, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chính sách, pháp luật, hoạt động thực thi của cơ quan hành chính và CB,CC,VC. 

Chương trình số 26-CTr/TU khi ban hành đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị. Vì vậy, tránh được sự chồng chéo hoặc bỏ sót các địa phương, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực; tránh trùng lặp về đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các tổ chức đảng, các ban, ngành. Qua đó, giúp Tỉnh ủy có sự đánh giá toàn diện, sâu sát trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đối với các tổ chức đảng, công tác quản lý của Nhà nước của các ngành..., để chỉ đạo kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc thực hiện đúng các yêu cầu, mục tiêu chung.

Bí thư Huyện ủy Vân Đồn Tô Xuân Thao cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Vân Đồn đã thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2019 tập trung vào nhiệm vụ, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: Đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, sử dụng ngân sách, công tác cán bộ... Cùng với đó, tăng cường giám sát việc chấp hành nghị quyết, chính sách, pháp luật, hoạt động thực thi của cơ quan hành chính và CB,CC,VC trong phục vụ nhân dân; giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng, hạn chế bức xúc trong nhân dân. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trên tinh thần không chồng chéo, trùng lặp nội dung.

Theo số liệu tổng hợp từ Văn phòng Tỉnh ủy, liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019, theo kế hoạch cấp tỉnh có 40 cuộc, giảm 9% số cuộc so với năm 2018, gồm: 9 cuộc kiểm tra; 17 cuộc giám sát; 14 cuộc thanh tra. Về cấp huyện có 410 cuộc, giảm 64% so với năm 2018, gồm: 167 cuộc kiểm tra; 179 cuộc giám sát; 64 cuộc thanh tra.

Quá trình thực hiện, Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là đầu mối điều phối thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra và theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiến nghị giám sát; theo dõi, tổng hợp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và đồng bộ xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính nhà nước; định kỳ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Có thể thấy chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các cấp ngày càng được nâng lên. Quý I/2019, các cấp đã tăng cường kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, đã phát hiện nhiều trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm; triển khai thi hành kỷ luật đối với 90 đảng viên (trong đó có 1 huyện ủy viên, 12 đảng ủy viên, 19 chi ủy viên), giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng (cảnh cáo 2 tổ chức, khiển trách 1 tổ chức).

Các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2,45 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với 38 tập thể, 12 cá nhân; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 1.236 cá nhân và 5 tổ chức với số tiền 2,14 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Chương trình số 26-CTr/TU, các cấp đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2018 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sau chương trình làm việc với các địa phương; tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, coi trọng đối thoại trực tiếp với người dân để xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Vân Du

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.