Tỉnh tạo mọi điều kiện để MTTQ và các đoàn thể thực hiện các mô hình, dự án có tính khả thi cao

Thứ Năm, 14/03/2019, 14:36 [GMT+7]
.
.

Sáng 14/3, UBND tỉnh cùng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018, định hướng năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là chủ đề công tác năm “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Hiệu quả của công tác phối hợp thể hiện rõ nét trên các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính; triển khai “Năm dân vận chính quyền”; tham gia xây dựng, giám sát thực hiện pháp luật; công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên chương trình phối hợp triển khai với Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau khi được thành lập vào tháng 4/2018, do đó, tính thường xuyên liên tục, chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể vẫn còn có nội dung chưa thực sự rõ nét; việc triển khai các nội dung phối hợp ở cơ sở, vẫn có nơi, có lúc chưa chặt chẽ.

Các ý kiến tại cuộc họp đã tập trung đánh giá những mặt tích cực cũng như các hạn chế trong công tác phối hợp năm 2018, đồng thời, đề xuất những nội dung trọng tâm cần thực hiện thời gian tới. Trong đó, tập trung tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy; phối hợp thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2019”, đổi mới công tác dân vận theo hướng chủ động cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp trong việc quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

Các bên ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019.
Các bên ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019.

Chỉ đạo công tác phối hợp trọng tâm năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần chú trọng việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo cho Quảng Ninh thêm nhiều bứt phá trên các lĩnh vực. Đồng thời tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong kiểm tra giám sát, cần tăng cường các cuộc đột xuất, lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm như thái độ thực thi công vụ của đội ngũ CBCC, nhất là CBCC làm việc tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phường, xã trên tinh thần xây dựng, góp ý để đội ngũ CBCC tiếp thu, nâng cao ý thức trong xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân…

Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể cần phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị tố cáo của nhân dân, nhất là liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư..., bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong các phong trào thi đua yêu nước, cần phát hiện các nhân tố, các điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng và tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định: Quan điểm chung của tỉnh là tạo mọi điều kiện để các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các mô hình, dự án có tính khả thi cao, trên cơ sở xây dựng đề án cụ thể, đồng thời tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Minh Hiền

.
.
.
.
.
.
.
.