Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thứ Tư, 13/03/2019, 16:32 [GMT+7]
.
.

Ngày 30/1/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Qua  hơn 10 năm triển khai Nghị quyết, Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật.

Tuy nhiên, khi nhìn nhận, đánh giá tình hình và kết quả, lãnh đạo cấp ủy các cấp vẫn luôn thể hiện thái độ cầu thị, tập trung làm rõ những mặt hạn chế, khó khăn. Điều này được thể hiện rõ nét qua từng chủ đề công tác hằng năm tỉnh triển khai thực hiện đều tập trung hướng đến giải quyết những vấn đề mới, khó và những vấn đề được nhân dân quan tâm. Không chỉ vậy, bằng tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, quán triệt, thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Đảng bộ tỉnh cũng đã thường xuyên rà soát, chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để khắc phục.

Tỉnh Quảng Ninh tuyên dương 27 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Tỉnh Quảng Ninh tuyên dương 27 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, từ năm 2014, tỉnh đã xác định chủ đề công tác năm là "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp", đồng thời quyết tâm xây dựng đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (gọi tắt là Đề án 25). Đề án đã được Quảng Ninh triển khai từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh. Trong quá trình xây dựng có sự tham gia, góp ý trực tiếp của nhân dân, các đối tượng chịu tác động và thông qua HĐND các cấp. Đồng thời tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, hội thảo với các bộ, ngành, các viện nghiên cứu, cơ quan Trung ương. Trên cơ sở đó đã đánh giá sâu thực trạng, phân tích kỹ những hạn chế, yếu kém làm rõ nguyên nhân, yếu tố tác động để đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp.

Riêng đối với đề án cấp tỉnh, sau khi thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” và tiến hành tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu được nhiều kinh nghiệm quý, nhiều bài học không chỉ có giá trị riêng với tỉnh, mà còn lan tỏa rộng cho cả nước.

Điển hình như để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Quảng Ninh xác định trước hết phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, nâng cao khả năng dự báo, lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để  lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực thực hiện với phương châm “việc gì có lợi cho dân, cho nước thì phải hết sức làm”.

Cùng với đó, tỉnh cũng mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng và công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm khách quan, minh bạch trong lựa chọn, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, thông qua thi tuyển, luân chuyển, điều động cán bộ bằng quy chế. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ bằng việc bỏ phiếu kín để quyết định các chủ trương lớn, quyết định công tác cán bộ. Duy trì thường xuyên quy chế chất vấn trong Đảng, mở rộng phạm vi, đối tượng chất vấn. Định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, nhân dân...

Tỉnh cũng thực hiện điều tra xã hội học để xác định sự nhìn nhận đánh giá của nhân dân đối với vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Triệt để phân cấp, gắn với phân công, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu bằng các quy chế cụ thể. Phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí bằng tổ chức, thông qua cơ chế vận hành gắn với tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Thành lập các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 14 địa phương, thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) để thực hiện công khai, minh bạch các quy trình giải quyết với công dân. Ban hành các cơ chế chính sách và thực hiện giám sát ngay từ khi bắt đầu tổ chức thực hiện. Xây dựng các phần mềm kết nối, xử lý công việc giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng với các cơ quan chuyên môn của chính quyền... Nhờ đó đã thu được nhiều kết quả quan trọng; sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên.

Đặc biệt, gần đây nhất, việc triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, khu phố của tỉnh cũng là một trong những đột phá lớn, thể hiện sự mạnh dạn của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, Quảng Ninh đã tiến hành nghiên cứu ở một số địa bàn thôn, khu đã từng thực hiện nhất thể hóa (21,5%) thấy rất hiệu quả, đồng thời xét thấy địa bàn thôn, khu quy mô nhỏ, công việc không quá nặng nề, việc kiêm nhiệm có thể thực hiện được nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh bằng việc ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về thống nhất nhiệm kỳ Đại hội chi bộ với bầu trưởng thôn, bản, khu phố theo hướng dân tin, Đảng mới cử.

Thực hiện Chỉ thị, các đơn vị, chi bộ giới thiệu đảng viên tham gia ứng cử, sau khi được bầu làm trưởng thôn sẽ tiến hành đại hội bầu bí thư chi bộ. Đến nay, toàn tỉnh gần 100% đã nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Quá trình vận hành chưa lâu nhưng đã khẳng định được những ưu việt của mô hình, được nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Quảng Ninh vẫn còn nhiều việc phải làm để thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW trong những năm tới hiệu quả hơn nữa.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.