Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 28/03/2019, 10:01 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ  Ban CHQS huyện Tiên Yên tham gia xây dựng nhà ở cho người dân tại thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên).
Cán bộ Ban CHQS huyện Tiên Yên tham gia xây dựng nhà ở cho người dân tại thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên).

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và chính quyền địa phương tham gia chương trình xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực như: Huy động nhân lực, nguồn kinh phí tập trung giúp đỡ các huyện, xã nghèo đặc biệt khó khăn về cơ sở hạ tầng, giao thông, công trình phúc lợi xã hội, hệ thống kênh mương nội đồng, xây mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo...

Trong 3 năm (2016-2018), lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động gần 38.000 ngày công tham gia chương trình xây dựng NTM; nạo vét 51.990m kênh mương nội đồng; tu sửa, làm mới đường liên thôn, liên xã với chiều dài 51.900m; xóa 9 nhà tạm và xây dựng 17 nhà kiên cố cho hộ nghèo tại các địa bàn trong tỉnh... Riêng năm 2018, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với huyện Ba Chẽ xây dựng công trình phòng học tại điểm trường tiểu học thôn Khe Tâm (xã Nam Sơn) bị mưa, lũ làm ảnh hưởng chất lượng dạy và học của cô, trò nơi đây. Bộ CHQS tỉnh huy động nguồn lực xây dựng điểm trường tiểu học Khe Tâm với diện tích 2 phòng học 162m2 và 450m2 sân bê tông trị giá hơn 682 triệu đồng; ủng hộ huyện Bình Liêu 200 triệu đồng và 50 tấn xi măng để xây dựng các công trình NTM.

Ở các địa phương, Ban CHQS phối hợp hiệu quả với các cấp chính quyền tham gia xây dựng NTM. Tiêu biểu như công tác phối hợp giữa Ban CHQS huyện Tiên Yên với các cấp chính quyền trong xây dựng NTM. Thượng tá Trần Văn Khởn, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Tiên Yên, cho biết: Hàng năm, Ban CHQS huyện phối hợp với MTTQ và các đoàn thể huyện xây dựng phương án cụ thể, lựa chọn những xã có thôn, khu khó khăn để huy động nguồn hỗ trợ, nhất là các công trình hạ tầng, giao thông. Như tuyến đường dài 11km đi qua 3 xã: Đại Dực, Đại Thành và Phong Dụ. Để làm tuyến đường này, Ban CHQS huyện huy động hỗ trợ cấp trên và đội ngũ dân quân tự vệ cùng nhân dân tham gia thi công, tuyến đường này hoàn thành vào tháng 3/2016 đã giúp người dân các xã đi lại thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa bàn.

Năm 2018, Ban CHQS huyện Tiên Yên và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã giúp gần 1.600 ngày công, tiền mặt 112 triệu đồng; giúp 3 thôn là Sán Sế Đông, Sán Sế Nam và Phương Đông (xã Đông Ngũ) nạo vét 6km kênh mương nội đồng; xây nhà, tặng đồ dùng vật dụng sinh hoạt cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Khe Lẹ (xã Hà Lâu)... Năm 2019, Ban CHQS huyện sẽ tham gia hỗ trợ cho xã Đại Dực đạt chuẩn NTM.

Khánh thành khu dân cư tập trung thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên) vào đầu năm 2019 có đóng góp không nhỏ của LLVT trên địa bàn huyện Tiên Yên.
Khánh thành khu dân cư tập trung thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên) vào đầu năm 2019 có đóng góp không nhỏ của LLVT trên địa bàn huyện Tiên Yên.

Không chỉ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các Ban CHQS 14 huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cấp ủy chính quyền, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phòng chống dịch bệnh, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trên địa bàn, xây dựng nếp sống văn hóa mới khu dân cư. Tham gia với các đơn vị chuyên môn hỗ trợ nguồn lực kinh phí giúp người dân triển khai mô hình phát triển kinh tế; phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, giúp các hộ gia đình chăm sóc vườn đồi, tu sửa chuồng trại chăn nuôi, áp dụng KHKT trong sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập cho người dân vươn lên thoát nghèo.

Với kết quả đạt được trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã thể hiện vai trò lực lượng nòng cốt trong phối hợp, huy động nguồn lực tham gia hiệu quả vào chương trình xây dựng NTM. Qua chương trình này đã khẳng định rõ hơn nữa trách nhiệm lực lượng vũ trang tỉnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. 

Dương Trường

.
.
.
.
.
.
.
.