Phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên: Để "sâu rễ, bền gốc"

Thứ Hai, 25/03/2019, 12:23 [GMT+7]
.
.

Phát huy vai trò là “cánh tay phải đắc lực” của Đảng trong mọi hoạt động, những năm qua, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng tạo lập môi trường để ĐVTN tu dưỡng, phấn đấu, xung kích, tình nguyện, sáng tạo. Từ các phong trào, hoạt động của Đoàn, nhiều “hạt giống đỏ” đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tập trung cho nhiệm vụ then chốt

Công tác phát triển Đảng trong ĐVTN luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức Đoàn, nhằm bổ sung đội hậu bị đáng tin cậy, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Đảng. Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tích cực trong nhiều nội dung của công tác phát triển Đảng, như: Đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm; giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN; triển khai sâu rộng các phong trào thanh niên... Đặc biệt là quán triệt sâu rộng, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng; các Chỉ thị số 03, số 05 của Bộ Chính trị; cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Đảng bộ cơ quan Báo Quảng Ninh tại Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu (TP Hạ Long). Ảnh: Hùng Sơn

Cùng với đó là hàng loạt các chương trình, phong trào, hoạt động ý nghĩa, như: Học tập chuyên đề "Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; chương trình "Hành trình theo chân Bác"; tuyên truyền giáo dục về Chiến lược Biển Việt Nam, ý thức về chủ quyền và tình yêu biển đảo quê hương; xung kích tham gia phối hợp xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần, xây dựng đảo Trần thành đảo Thanh niên...

Tổ chức Đoàn tổ chức cho ĐVTN tích cực rèn luyện theo các tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới: “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” gắn với thương hiệu của tỉnh là “Nụ cười Hạ Long, nụ cười tuổi trẻ, nụ cười thân thiện, nụ cười nhiệt huyết”; tham gia xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"…

Từ đó, tư tưởng của ĐVTN ngày càng ổn định, niềm tin đối với sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng ngày càng nâng cao. ĐVTN đã nhận thức, giác ngộ sâu sắc về Đảng, phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập, tích cực rèn luyện, phấn đấu với động cơ trong sáng để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để thực sự “sâu rễ, bền gốc”

Cùng với tạo tiền đề cho việc tu dưỡng, rèn luyện của ĐVTN, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Hằng năm, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng, đủ các quy trình theo quy định, trên cơ sở đánh giá, phân loại đoàn viên. Nhờ đó, chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng nhiều năm qua luôn duy trì ổn định. Riêng năm 2018, toàn Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 5.308 đoàn viên ưu tú, trong đó 2.952 đồng chí được kết nạp Đảng. Nổi bật trong năm qua cả về số lượng và chất lượng đoàn viên được kết nạp là khối địa bàn dân cư với 604 đồng chí, khối doanh nghiệp với 892 đồng chí.

Các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn là môi trường tốt để ĐVTN rèn luyện, trưởng thành.Trong ảnh: ĐVTN tham gia làm đường nông thôn mới tại xã Đại Dực (huyện Tiên Yên).
Các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn là môi trường tốt để ĐVTN rèn luyện, trưởng thành.Trong ảnh: ĐVTN tham gia làm đường nông thôn mới tại xã Đại Dực (huyện Tiên Yên).

Từ sự giới thiệu, bồi dưỡng của tổ chức Đoàn, nhiều đoàn viên đã rèn luyện, trưởng thành, được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy đảng. Trong đó, nhiều người đã được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Để công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng thực sự đạt kết quả tốt, thời gian tới, tổ chức Đoàn toàn tỉnh sẽ tập trung vào công tác rèn luyện ĐVTN về tất cả các mặt: Nhận thức chính trị đạo đức, lối sống; chuyên môn nghiệp vụ; sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật... Tổ chức Đoàn cũng xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực; kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Bên cạnh duy trì và làm tốt hơn nữa các hoạt động, phong trào đã có, tổ chức Đoàn sẽ nâng cao chất lượng công tác tham mưu đối với cấp uỷ đảng, phân công đảng viên lão thành thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở và chi đoàn; xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú, bám sát chương trình rèn luyện đoàn viên, phù hợp với các tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên theo hướng nâng cao chất lượng...

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.