Đổi mới, sáng tạo ở Trung đoàn 244

Thứ Tư, 13/03/2019, 16:32 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo nên phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Cán bộ Trung đoàn 244 tổ chức sửa, làm mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Quang Minh
Cán bộ Trung đoàn 244 sửa chữa các mô hình học cụ, phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Quang Minh

Là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo phân cấp và cơ động triển khai các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu, Trung đoàn 244 luôn được đánh giá là một trong những đầu mối quan trọng của Bộ CHQS tỉnh. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, không ngừng phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp.

Theo đó, cùng với việc quán triệt đầy đủ các nội dung về học và làm theo Bác, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 244 đã yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ xây dựng kế hoạch phấn đấu, học tập và rèn luyện sát với chức trách, nhiệm vụ của mình. Đảng ủy Trung đoàn đã triển khai kế hoạch thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm của cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chủ trì các cấp. Đặc biệt, chỉ đạo các tổ chức quần chúng xây dựng phương án, kế hoạch để phát động và thực hiện các phong trào, như: Sĩ quan trẻ nêu gương, tình thương, trách nhiệm, Thanh niên quân đội vươn tới đỉnh cao... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đối với chiến sĩ, tạo động lực để toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhằm tạo cho mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng tự rèn về chính trị, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, sinh hoạt Đảng, đề cao phê bình và tự phê bình; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thiếu tôn trọng cấp dưới, mang nặng bệnh thành tích, phô trương, hình thức trong đơn vị...

Học và làm theo Bác còn được biểu hiện rõ nét thông qua việc Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên coi trọng công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, học viên. Từng cấp ủy trực thuộc đã thường xuyên quan tâm, lắng nghe những ý kiến, phản ánh liên quan đến quá trình thực hiện chế độ cho cán bộ, chiến sĩ cũng như việc ăn ở, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, chỉ huy và tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời nếu có dấu hiệu sai phạm. Cách làm này đã tạo ra không khí cởi mở, dân chủ trong sinh hoạt, công tác của toàn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244 củng cố công sự chiến đấu. Ảnh: Nguyễn Chiến
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244 củng cố căn cứ quân sự chiến đấu. Ảnh: Nguyễn Chiến

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn 244 cũng được thể hiện rõ nét trong hoạt động nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Mọi cán bộ, giáo viên của đơn vị đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi, trau dồi kỹ năng sư phạm và cập nhật đầy đủ các nội dung mới vào giáo trình giảng dạy, nhằm truyền đạt cho học viên những kiến thức có giá trị nhất.

Cùng với đó, đơn vị cũng tích cực khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, chủ động tận dụng tốt các nguồn nguyên, vật liệu để tu sửa, làm mới mô hình học cụ trực quan và chủ động sửa chữa thao trường, bãi tập phục vụ công tác huấn luyện. Với cách làm này, bình quân mỗi mùa huấn luyện, đơn vị đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng để đầu tư cho các lĩnh vực khác.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244 còn thi đua đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bổ sung vào khẩu phần ăn của bộ đội từ 2.000-4.000 đồng/người/ngày. Hiện nay, toàn đơn vị đang duy trì tốt 1.500m2 đất trồng rau xanh, cây ăn quả, gần 20 con bò và hàng trăm con gia cầm...

Tinh thần quyết liệt, sáng tạo trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Trung đoàn 244, từ đó hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.