Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Đầm Hà

Thứ Năm, 28/03/2019, 16:40 [GMT+7]
.
.

Ngày 28/3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 50 ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bố trí nguồn nhân lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nỗ lực, đồng thuận của các cấp chính quyền và nhân dân nên việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 50 ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả.

Đến nay, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện; các dự án hỗ trợ sản xuất được triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được nâng cao; trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng được giữ vững, lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường được nâng cao. Đến hết năm 2018, huyện Đầm Hà có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 31,92 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,68%.

Huyện Đầm Hà có 14 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 thôn thoát trước lộ trình 1 năm, hiện nay huyện còn xã Quảng Lâm chưa hoàn thành chương trình 135 và 5 thôn chưa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, huyện Đầm Hà tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung; quan tâm đến công tác giảm nghèo, hỗ trợ xây nhà ở, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện...

Quốc Nghị (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

.
.
.
.
.
.
.
.