Chuyển biến từ công tác luân chuyển cán bộ ở Quảng Yên

Thứ Ba, 19/03/2019, 10:31 [GMT+7]
.
.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ của TX Quảng Yên thời gian qua đã góp phần phát huy năng lực, sở trường, tinh thần thái độ làm việc, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công tác chỉ đạo điều hành, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

a
Dự án đường 331B đi qua địa bàn xã Tiền An (TX Quảng Yên) được nhiều hộ dân của xã đồng thuận bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ thực sự có hiệu quả, TX Quảng Yên đã ban hành kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức của cơ quan, xã, phường. Đồng thời, tổ chức triển khai, quán triệt, học tập, nhằm tạo sự thống nhất trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi đợt điều động, luân chuyển, thị xã thực hiện rà soát, xây dựng phương án cụ thể, lựa chọn đối tượng trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo luân chuyển đúng người, đúng việc, đúng sở trường nhằm phát huy hết tài năng, tinh thần hăng hái, nhiệt tình của cán bộ.

Nhờ làm tốt các khâu về tổ chức và công tác cán bộ, đến nay 10/19 xã, phường của thị xã, cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương. Trong năm 2018, thị xã đã luân chuyển, điều động 18 cán bộ lãnh đạo, quản lý; luân chuyển vị trí công tác 81 công chức, viên chức, trong đó có 5 công chức cấp huyện, 36 công chức cấp xã, 40 viên chức. Từ đầu năm 2019 đến nay, thị xã đã điều động, luân chuyển 4 cán bộ từ huyện về cơ sở và 3 cán bộ từ cơ sở này sang cơ sở khác.

Đánh giá về hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ TX Quảng Yên, cho biết: "Công tác điều động, luân chuyển cán bộ trên địa bàn thị xã thời gian qua không chỉ làm chuyển biến mạnh mẽ trong việc khắc phục tư tưởng bảo thủ, cục bộ địa phương, mà còn tạo bước chuyển rõ nét trong việc đổi mới tác phong công tác, phương pháp làm việc, tăng cường đoàn kết nội bộ. Đa số cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả”.

a
Sân bóng cỏ nhân tạo của xã Tiền An được đưa vào sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu vui chơi thể thao của nhân dân xã.

Những năm qua, xã Tiền An đã có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, nhất là sau khi cán đích nông thôn mới năm 2017. Bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ rệt, cơ sở vật chất khang trang, đời sống người dân được nâng lên; nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập cao cho nông dân dân. Năm 2018 đánh dấu nhiều sự đổi thay, khởi sắc của xã. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc; trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lần đầu tiên đạt 20,9 tỷ đồng. Nhân dân cơ bản đồng thuận, bàn giao mặt bằng thi công dự án đường 331B đi qua địa bàn xã. Nhiều công trình thiết chế văn hóa thể thao, phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng mới từ vốn ngoài ngân sách, như chợ Rộc (kinh phí 15 tỷ đồng), 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo và công trình phụ trợ trị (3 tỷ đồng), góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, văn hóa của nhân dân… Kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo xã Tiền An, trong đó có vai trò của người đứng đầu xã, được điều động, luân chuyển từ thị xã về.

a
Chợ Rộc (xã Tiền An) được đầu tư xây dựng mới khang trang bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Không chỉ ở xã Tiền An, việc điều động, luân chuyển cán bộ tại nhiều địa phương khác trên địa bàn thị xã  đã tạo bước đột phá quan trọng trong quản lý, điều hành, giúp cơ sở tập trung giải quyết những hạn chế, khó khăn, điểm nóng để phát triển kinh tế - xã hội; kiện toàn, củng cố, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại chỗ; tạo môi trường rèn luyện, thử thách, đánh giá năng lực, uy tín của cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ vận dụng kinh nghiệm, đổi mới tư duy, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở đơn vị mới. Từ đó, trưởng thành nhanh hơn, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận.

Thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ, phấn đấu đến hết năm 2020 có 60% số bí thư đảng ủy xã, phường không phải là người địa phương. Đồng thời, xây dựng, quy định và kế hoạch luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; tăng cường cán bộ cho cơ sở, nhất là nơi khó khăn, yếu kém để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý ở cơ sở; đồng thời để cán bộ được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn công tác. Thị xã kiên quyết không luân chuyển, bố trí cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.