Cán bộ, đảng viên "đi trước, làm trước" ở Đảng bộ huyện Tiên Yên

Thứ Sáu, 22/03/2019, 08:54 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tiên Yên đã được thực hiện sâu rộng trong các ngành, các cấp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Bí thư Huyện ủy Trương Công Ngàn khẳng định: Điển hình là hiện nay, Đảng bộ huyện đã phát huy tốt tinh thần cán bộ, đảng viên "đi trước, làm trước", nhất là những đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong sinh hoạt, công tác. Qua đó đã không ngừng tạo mối đoàn kết, thống nhất trong tư duy, hành động ở từng cơ quan, đơn vị, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Yên triển khai kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2019
Cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Yên triển khai kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2019.

Bám sát vào các nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Tiên Yên đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành cả bề rộng và chiều sâu. Trước hết là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò của việc học và làm theo Bác đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua các đợt sinh hoạt chi bộ, các buổi họp ở khu dân cư. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã làm 1.960 băng zôn, 130 panô, đồng thời tổ chức trên 40 buổi tuyên truyền trực quan về các nội dung liên quan đến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII... Qua công tác này đã làm cho nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không ngừng được nâng lên.

Bằng tinh thần trọng dân, gần dân, lắng nghe nhân dân, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, nhất là ở cơ sở của Tiên Yên đã thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống của bà con. Việc làm này đã thu được những kết quả tích cực. Bởi lẽ, qua làm việc, đối thoại, nhân dân đã gần gũi hơn với cán bộ, đảng viên, từ đó tham gia cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hơn thế, bà con còn kịp thời phản ánh về thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở để từ đó giúp chính quyền địa phương ngăn chặn những hành vi, biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ.

Thông qua đóng góp của nhân dân, cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Yên đã tập trung triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở... Nhờ vậy, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị của Tiên Yên đã và đang xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và được quần chúng tin yêu, tín nhiệm.

Nhận thức được rằng, việc phát huy tinh thần "đi trước, làm trước" của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị là nhân tố hàng đầu để quần chúng nhân dân làm theo hiệu quả, Huyện ủy Tiên Yên đã có nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp để lãnh đạo sâu sát, chặt chẽ nhiệm vụ này. Nội dung chính mà Huyện ủy hướng vào trong công tác này là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong sinh hoạt, công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tổ chức và tập thể.

Hiện nay, việc thực hành “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” gắn với đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, thường xuyên quyết tâm ngăn chặn “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ đang trở thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ xã Hải Lạng (Tiên Yên) thường xuyên xuống địa bàn khu dân cư nắm bắt tình hình
Cán bộ xã Hải Lạng (Tiên Yên) xuống địa bàn khu dân cư nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân.

Tìm hiểu thực tế tại một số cơ quan, đơn vị trong việc thực hành học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Tiên Yên thấy được tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đã và đang đi sâu vào nếp nghĩ, cách làm của cán bộ đảng viên.

Đồng chí Bùi Thị Thơ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện, cho biết: Tinh thần cán bộ, đảng viên "đi trước, làm trước" ở Chi bộ được thể hiện rõ nét bằng việc chủ động học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức mẫu mực trong sinh hoạt, công tác... Còn đồng chí Lý Văn Riểng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lâu thì chia sẻ: Tinh thần cán bộ, đảng viên "đi trước, làm trước" ở Đảng bộ xã chính là chủ động, sáng tạo trong ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa. Qua đó, bà con học và làm theo để từng bước thoát nghèo đa chiều, vươn lên làm giầu...

Với việc thực hành có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên thời gian qua đã tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện Tiên Yên. Từ đó lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Tiên Yên ngày càng giàu, mạnh.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.