TP Hạ Long: Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công

Thứ Năm, 21/02/2019, 08:44 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, TP Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ hành chính công. 

So với các địa phương trong toàn tỉnh, TP Hạ Long là địa phương đi đầu trong thực hiện Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thành phố đã niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Trung ương theo quy định. Đồng thời, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hải giải quyết TTHC cho công dân.
Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hải giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công thành phố đã tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các phường trên địa bàn trong việc rà soát, xây dựng quy trình giải quyết, niêm yết công khai thủ tục hành chính hướng dẫn, theo dõi giám sát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Đến nay, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường luôn đảm bảo quy trình và trả kết quả đúng hạn.

Tính riêng năm 2018, Trung tâm Hành chính công thành phố tiếp nhận và giải quyết trên 139.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,25%; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường tiếp nhận và giải quyết trên 96.700 hồ sơ, trong đó 99,4% được giải quyết đúng và trước hạn.

Cùng với đó, thành phố cũng xây dựng hoàn thiện hệ thống quy trình ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố (trong đó cắt giảm 38,2% tổng thời gian giải quyết theo quy định); xây dựng 93 quy trình ISO 9001-2008 áp dụng chung cho 93 thủ tục hành chính cấp xã, cắt giảm 41,8% thời gian theo quy định.

Để cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, TP Hạ Long rất coi trọng yếu tố con người và quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong năm 2018, các phòng, ban, đơn vị đã thường xuyên thực hiện rà soát, lựa chọn cán bộ cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công. Hầu hết cán bộ được cử đến làm việc tại Trung tâm đều có năng lực, trình độ chuyên môn tốt đáp ứng được yêu cầu công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các phường luôn được quan tâm, thực hiện như: Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử, các lớp tập huấn sử dụng phần mềm Chính quyền điện tử...

Trong năm 2018, Trung tâm Hành chính công thành phố đã tổ chức 3 đợt tập huấn cho cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường để triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

TP Hạ Long cũng tích cực triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Hệ thống Chính quyền điện tử nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đã triển khai phần mềm tiếp nhận và trả kết quả dùng chung trên toàn tỉnh kết nối với Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; triển khai hệ thống hộp thư công vụ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc… Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công thành phố đã xây dựng trang thông tin; số hóa hồ sơ của tổ chức, công dân để giải quyết trên môi trường mạng; triển khai phần mềm thu phí, lệ phí; hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân; triển khai các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu: Cấp phép kinh doanh, y tế, công thương, xây dựng, tài nguyên, môi trường...

Hệ thống Chính quyền điện tử đã thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức từ lề lối làm việc giấy tờ sang phong cách làm việc mới trên môi trường mạng, thay đổi căn bản ý thức, cách thức phục vụ người dân doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, chính xác cao, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng. Đến nay, TP Hạ Long đã cung cấp 246/303 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố (đạt 81%) và cung cấp 68/93 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết các phường (đạt 73%).

Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công là nội dung quan trọng được TP Hạ Long đặc biệt quan tâm, nhằm thực hiện chủ đề năm 2019 của tỉnh về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ". Qua đó, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.