Tiên Yên đổi mới từ hệ thống chính trị

Thứ Sáu, 01/02/2019, 12:14 [GMT+7]
.
.

Năm 2018 huyện Tiên Yên đã có nhiều dấu ấn nổi bật với việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Có được thành quả đó là nhờ Tiên Yên đã bám sát việc thực hiện Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Do vậy, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thống nhất trong chỉ đạo

Tiên Yên là địa phương đầu tiên của Quảng Ninh cụ thể hóa Chỉ thị số 25-CT/TU của Tỉnh ủy về  "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" (gọi tắt là Đề án 25). Sau một thời gian quyết tâm thực hiện, huyện đã có nhiều thay đổi.

Quang cảnh huyện Tiên Yên
Quang cảnh huyện Tiên Yên.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: “Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ huyện đến cơ sở. Đến nay, tổ chức, bộ máy trong huyện cơ bản đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, phân định rõ người, rõ việc, khắc phục tình trạng trùng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc một cơ quan có nhiều chức năng, một người làm nhiều việc; một việc chỉ giao cho một người hoặc một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm. Phân công cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các ngành, lĩnh vực và các tổ chức đảng trực thuộc”.

Làng Nhội (Đông Ngũ, Tiên Yên) đã thay đổi nhiều nhờ chủ trương nhất thể hóa
Làng Nhội (xã Đông Ngũ, Tiên Yên) ngày càng phát triển.

Tiên Yên cũng đã thực hiện chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chuyển nhiệm vụ kế toán và tài sản của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Văn phòng Huyện ủy quản lý từ đầu năm 2018. Chuyển địa điểm làm việc của Ban Tuyên giáo Huyện ủy sang Trung tâm Bồi dưỡng chính trị để thuận tiện cho việc quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bố trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy kiêm Chánh Văn phòng HĐND và UBND. Xây dựng Đề án thành lập bộ phận tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã, thị trấn; đến nay 12/12 xã, thị trấn đã thành lập được bộ phận tham mưu giúp việc chung.

Tập trung phát triển kinh tế

Từ khi thực hiện việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, chủ trương, đường lối của cấp ủy sang chính quyền huyện Tiên Yên được thực thi nhanh hơn, việc triển khai thực hiện trong thực tế cũng thuận lợi, không dồn việc như trước. Chính vì vậy, việc hợp nhất đã giúp cho Tiên Yên nhanh gọn trong quyết sách, đưa chủ trương lãnh đạo đến mục tiêu phát triển kinh tế hiệu quả hơn.

Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Quang đang đầu tư mạnh vào việc nuôi tôm công nghiệp tại xã Hải Lạng
Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Quang đang đầu tư mạnh vào việc nuôi tôm công nghiệp tại xã Hải Lạng.

Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Tiên Yên đạt 92,2 tỷ đồng, bằng 123% dự toán tỉnh giao. Để đạt được kết quả đó đối với huyện Tiên Yên là điều không hề dễ dàng. Huyện cũng xác định việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông - lâm - ngư nghiệp - thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo đà để sau năm 2020 phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. Huyện cũng quyết liệt thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, huyện cũng phấn đấu xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu: Sản xuất phát triển - Diện mạo sạch đẹp - Cuộc sống sung túc - Thôn xóm văn minh - Quản lý dân chủ, tiến tới nâng cấp thị trấn Tiên Yên lên đô thị loại IV trước năm 2020, tiến tới tái lập thị xã Tiên Yên.

Người dân xã Hà Lâu ngày càng mạnh dạn hơn trong việc đầu tư phát triển kinh tế nhờ các chương trình hỗ trợ từ huyện Tiên Yên
Người dân xã Hà Lâu ngày càng mạnh dạn hơn trong việc đầu tư phát triển kinh tế nhờ các chương trình hỗ trợ.

Việc thực hiện nhất thể bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa kinh tế của huyện Tiên Yên phát triển có hiệu quả. Đến nay, huyện đã có 121/122 thôn, khu phố nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Bên cạnh đó, Tiên Yên cũng đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2.000 vùng nuôi trồng thủy sản xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; hoàn thành Quy chế quản lý quy hoạch vùng nuôi nhuyễn thể tại các xã Đồng Rui, Hải Lạng, Tiên Lãng, Đông Hải; quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Năm 2019, huyện Tiên Yên phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lên 14%, để đạt được kết quả đó không quá khó khăn đối với địa phương. Tuy nhiên, để kết quả đó bền vững và có chiều sâu thì Tiên Yên sẽ phải cố gắng rất nhiều và phát huy tính hiệu quả của tinh thần nhất thể hóa. Đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trong các chính sách và định hướng mới.

Nguyễn Duy

.
.
.
.
.
.
.
.