Thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương" ở Ban CHQS huyện Ba Chẽ

Thứ Năm, 21/02/2019, 08:42 [GMT+7]
.
.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, tiếp tục bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban CHQS huyện Ba Chẽ đã và đang triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 chặt chẽ và có nền nếp. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Ban CHQS huyện Ba Chẽ tổ chức phát động và ký cam kết thi đua Quyết thắng năm 2019.
Ban CHQS huyện Ba Chẽ phát động và ký cam kết thi đua Quyết thắng năm 2019.

Thượng tá Bùi Văn Huynh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ba Chẽ, cho biết: Nắm chắc tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng” theo đúng chỉ đạo hướng dẫn cấp trên. Đồng thời, gắn các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, nhằm góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm và năng lực hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng, đồng thời tổ chức ký cam kết thi đua trong toàn đơn vị. Cùng với đó, theo chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn được giao, mỗi cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm lựa chọn, đăng ký với Ban CHQS huyện ít nhất 1 đến 2 mô hình, công trình có giá trị, giải pháp đột phá, sáng kiến cải tiến trong các mặt công tác, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu năm 2019, lực lượng vũ trang huyện có 10 mô hình, công trình, sáng kiến cải tiến có giá trị.

Đồng chí Lương Ngọc Khoa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lương Mông, cho biết: Năm 2019, đơn vị tiếp tục tập trung vào các giải pháp đột phá trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ của huyện. Đồng thời, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Ban CHQS huyện Ba Chẽ
Ban CHQS huyện Ba Chẽ tổ chức gói tặng bánh chưng cho bà con nhân dân trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán 2019. 

Bên cạnh đó, các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện cũng đã và đang tích cực nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ. Ban CHQS huyện còn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của “Lực lượng 47”, coi đây là một mặt trận, nhiệm vụ chính trị quan trọng, chỉ tiêu bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Trong đó, chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng mạng internet, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đồng thời, thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ chiến sĩ bảo vệ ở cơ sở, nắm chắc tình hình nội bộ, kịp thời định hướng và xử lý các vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Các cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã tích cực tham gia công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên đạt khá, giỏi đối với lực lượng thường trực; có 70% trở lên đạt khá, giỏi đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đồng thời, tham mưu cho địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về các hạng mục công trình Sở chỉ huy cơ bản thời chiến trong quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài các nội dung trên, đơn vị còn tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, duy trì có chất lượng các Cụm “Đơn vị an toàn - địa bàn an toàn” trên địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò của LLVT huyện trong tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách cho người có công và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.