Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở

Thứ Sáu, 15/02/2019, 07:39 [GMT+7]
.
.

Đến nay, tổng số cơ sở có lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh là 555. Trong đó, ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã, phường, thị trấn là 186 cơ sở; 369 cơ sở ban CHQS tự vệ. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo cho cán bộ quân sự ở cơ sở. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Lớp đào tạo khóa 4 tại Trường Quân sự tỉnh.
Trường Quân sự tỉnh tổ chức lớp đào tạo khóa 4 Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT. 

Tìm hiểu được biết, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển sinh ngành quân sự cơ sở. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này. Cấp ủy chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm thông tư, hướng dẫn tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh đào tạo ngành quân sự cơ sở, nhất là Nghị quyết Hội nghị TW 5 (khoá IX) “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”; Quyết định số 3516/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020. Cùng với đó, chú trọng nâng cao nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quân sự ở địa phương có đủ phẩm chất, năng lực sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quốc phòng, trình độ lý luận chính trị, kỹ thuật, chiến thuật và các hoạt động quân sự ở địa phương phù hợp với trình độ dân trí, văn hóa của dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chế độ chính sách đối với công chức cấp xã cũng được các địa phương quan tâm, nhằm khích lệ cán bộ quân sự cấp xã tham gia đào tạo. Đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo cán bộ quân sự cơ sở luôn chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Theo đồng chí Phạm Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự tỉnh, hiện nay, nhà trường đang tổ chức lớp đào tạo khóa 4 Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành chương trình khung đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 60 đồng chí. Công tác quản lý, điều hành kế hoạch đào tạo được thực hiện nghiêm túc.

Với phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá chất lượng dạy học thực chất”, nhà trường đã lãnh đạo thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Nội dung bài học sát thực tế, tập trung giải quyết những vấn đề mà yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Đặc biệt là nội dung các môn chuyên ngành quân sự, giáo viên giảng dạy đã vận dụng hiệu quả phương pháp trực quan sinh động nhằm nâng cao chất lượng khóa học. 

Cán bộ quân sự phường Hà Trung cùng cán bộ khu phố đến thăm hỏi, động viên anh Đoàn Duy Hiếu chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2019.
Cán bộ quân sự phường Hà Trung cùng cán bộ khu phố đến thăm hỏi, động viên anh Đoàn Duy Hiếu chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2019.

Được biết, từ tháng 11/2009 đến 8/2019, Bộ CHQS tỉnh tổ chức được 4 khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT cho 291 đồng chí; đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở theo Quyết định 3516 của UBND tỉnh Quảng Ninh từ năm 2011-2016 được 105 đồng chí. Từ năm 2017-2018, Quảng Ninh đã tổ chức được 2 khóa đào tạo thôn, khu đội trưởng cho 160 đồng chí/1.571 thôn, khu đội trưởng.

Thượng tá Phạm Văn Hàm, Trưởng Ban Dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: Hiện nay, công tác đào tạo ngành quân sự cơ sở của tỉnh Quảng Ninh đã đi vào nề nếp. Hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh ngành quân sự cơ sở được ban hành đồng bộ, kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tuyển sinh các cấp chủ động tham mưu, triển khai thực hiện chặt chẽ, thực hiện đúng, đủ quy trình các bước tuyển sinh ngành quân sự cơ sở.

Có thể khẳng định, việc đào tạo có hiệu quả đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã là nhiệm vụ vừa có tính cơ bản lâu dài, vừa có tính cấp bách, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Trúc Linh
 

.
.
.
.
.
.
.
.