Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 13/02/2019, 18:53 [GMT+7]
.
.

Trong hai ngày 12 và 13/2, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, văn hoá giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

g
Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

Kiểm tra đột xuất tại các xã, phường trên địa huyện Hoành Bồ, TX Quảng Yên, TP Cẩm Phả; Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT)... đoàn đã tìm hiểu việc chấp hành các nội dung quy định về: Số lượng cán bộ, công chức của đơn vị; thực hiện văn hoá, văn minh công sở; công tác tiếp dân; tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp ứng xử... của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua nắm bắt thực tế, đoàn công tác ghi nhận việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức tương đối nền nếp; các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các phường, xã, đội ngũ cán bộ trực giải quyết thủ tục hành chính cho công dân đã thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vị trí trực, trang phục, đeo biển tên, giờ giấc làm việc…

g
Theo dõi, kiểm tra công tác tiếp công dân tại phường Phong Hải, TX Quảng Yên.

Qua kiểm tra đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại các đơn vị và đề nghị các đơn vị nhanh chóng khắc phục để phát huy hiệu quả hoạt động. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu năm, phát động các phong trào thi đua để tạo khí thế phấn đấu sôi nổi. Từ đó, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, nhằm phục vụ tốt nhất và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh - Hoàng Giang

.
.
.
.
.
.
.
.