Khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ Quảng Ninh trong thời kỳ mới

Thứ Năm, 14/02/2019, 08:53 [GMT+7]
.
.

Năm 2019, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục bám sát lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam để khẩn trương triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với tình hình thực tế của từng địa phương. Qua đó nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2019 của hội đề ra, xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Hội LHPN tỉnh xác định chủ đề công tác của năm 2019 của hội là “Nâng cao chất lượng các mô hình dịch vụ, phát triển kinh tế của phụ nữ; tăng cường các hoạt động hỗ trợ đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”. Đồng chí hãy cho biết, việc quán triệt chỉ đạo, triển khai tới các cấp hội như thế nào?

+ Với chủ đề công tác nêu trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức mọi mặt, tinh thần trách nhiệm và ý thức chủ động của hội viên, phụ nữ; nắm chắc tình hình hội viên phụ nữ và nhân dân để làm cơ sở chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Trong đó, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng các mô hình kinh tế, dịch vụ sản xuất, kinh doanh, du lịch do phụ nữ trực tiếp quản lý, thực hiện. Từ đó, góp phần tham gia có hiệu quả trong việc thực hiện các mục tiêu hỗ trợ các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được triển khai hướng về cơ sở, phát huy tốt những kết quả tích cực đạt được từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt là sẽ cụ thể hóa gắn liền với thực hiện các Đề án 279 về "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020"; Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2027”; Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; Đề án 404 về "Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”. Cùng với đó là thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ...

Năm 2019 cũng chính là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Do vậy, Hội sẽ tập trung rà soát các chỉ tiêu, hoạt động, tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng trong toàn hệ thống hội... Bằng cách này sẽ giúp nhìn nhận rõ được những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để nhanh chóng rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự phát triển của phong trào phụ nữ trong tình hình mới.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặt ra những chỉ tiêu cụ thể như thế nào trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019?

+ Năm 2019, Hội LHPN tỉnh đã thống nhất phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản: 85% trở lên hội viên phụ nữ được tuyên truyền, giáo dục về văn hóa, truyền thống, cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; 90% trở lên hội viên phụ nữ và bà mẹ có con dưới 16 tuổi được trang bị kiến thức về chăm sóc gia đình, kỹ năng về nuôi dạy con, kiến thức bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; 100% cơ sở hội có mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” với nội dung hoạt động cụ thể; 90% trở lên phụ nữ và gia đình được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các huyện, thị xã, thành phố thành lập ít nhất 1 CLB “Phụ nữ chơi bóng chuyền hơi”; 100% mô hình sản xuất, kinh doanh của phụ nữ do Hội Phụ nữ các cấp hỗ trợ đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Tại mỗi xã, phường, thị trấn, mỗi cơ sở hội sẽ đăng ký giúp đỡ ít nhất 2 gia đình phụ nữ đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch", với 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; xây dựng mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” với nội dung hoạt động cụ thể; 100% các cơ sở hội có các hoạt động phối hợp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh, xử lý rác thải; phấn đấu trên 90% phụ nữ và gia đình được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đặc biệt là tiếp tục hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ tiêu theo cam kết và kế hoạch đề ra.

Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho các gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" giai đoạn 2017-2018.

- Những giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động, khẳng định rõ vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong mô hình Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian tới là gì?

+ Để nâng cao vai trò của tổ chức hội trong điều kiện thực hiện mô hình Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung vào các giải pháp:

Về tổ chức điều hành, Hội tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để đảm bảo tốt vừa tham mưu nhiệm vụ chung cho các tổ chức, vừa tham mưu thực hiện nhiệm vụ của tổ chức mình, trong đó xác định nhiệm vụ của tổ chức giao là quan trọng. Phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ chuyên trách cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối với nhiệm vụ tổ chức hội, chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện. Tổ chức họp ban thường vụ, ban chấp hành hàng tháng để rà soát thống nhất nhiệm vụ trong tháng.

Về chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, Hội tiếp tục bám sát định hướng của Trung ương Hội và chỉ đạo của Tỉnh ủy; xác định rõ từng nội dung hoạt động đặc thù, chuyên biệt của hội, như: Bình đẳng giới; giáo dục gia đình; Chỉ thị 21 về công tác phụ nữ; tập hợp thu hút hội viên; tham mưu về công tác cán bộ nữ; xây dựng tổ chức hội... để tập trung thực hiện có hiệu quả rõ nét. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; tăng cường đi công tác cơ sở, bám sát địa bàn phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập, những vấn đề xã hội phát sinh trong thực tế để phối hợp giải quyết. Từ đó, quyết tâm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng các mô hình mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang thực hiện, thí điểm một số mô hình mới để đáp ứng được yêu cầu phát triển tổ chức hội trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Giang (Thực hiện)

Tin liên quan

Quyết tâm từ cơ sở

 

Chị Nguyễn Thị Bạch Thuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Việt Dân (Đông Triều):

“Đổi mới hình thức tuyên truyền, sinh hoạt chi hội góp phần nâng cao nhận thức của hội viên trong bảo vệ mình và trẻ em gái”

Năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp hội, Hội LHPN xã Việt Dân đã chủ động xây dựng kế hoạch chương trình công tác hội trong đó chú trọng đẩy mạnh, đổi mới các hình thức tuyên truyền nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. Đặc biệt, tập trung truyền thông về nội dung “an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”. Theo đó, Hội LHPN xã sẽ hướng dẫn các chi hội duy trì sinh hoạt định kỳ để truyền thông thường xuyên, trực tiếp. Đồng thời, lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua tổ chức kỷ niệm các ngày lễ 8/3, 20/10... bằng hình thức thi hái hoa dân chủ tạo sân chơi giao lưu cho hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội cũng tăng cường nắm tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ và nhân dân.

 

Chị Triệu Thị Ba, thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc (Ba Chẽ):

“Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ, ưu đãi vay vốn giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế”

Trong năm vừa qua, các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến xã đã triển khai rất nhiều các chương trình hỗ trợ hội viên, phụ nữ đặc biệt phụ nữ nghèo của xã phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ thoát nghèo năm 2018 trên địa bàn xã khá cao nên chị em rất phấn khởi. Năm 2019, cùng với việc duy trì, mở rộng hiệu quả các mô hình sản xuất cũ, chúng tôi cũng mong muốn các cấp hội phụ nữ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã, huyện tiếp cận các chương trình vay vốn ưu đãi, giới thiệu các cây, con giống mới cho năng suất cao, các mô hình phát triển kinh tế phù hợp mang lại thu nhập cao. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật để chị em mạnh dạn thực hiện, vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm, tiến bộ.

 

Chị Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Yên (Vân Đồn):

“Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong phát triển du lịch địa phương”

Với đặc thù, thế mạnh về phát triển du lịch, dịch vụ của huyện Vân Đồn gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh của Hội LHPN tỉnh năm 2019 về nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ, Hội LHPN xã Vạn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân, hội viên, phụ nữ về định hướng phát triển kinh tế, các mô hình dịch vụ hiệu quả. Theo đó, Hội chú trọng định hướng cho hội viên mạnh dạn chuyển đổi các mô hình nông nghiệp không hiệu quả sang kinh doanh dịch vụ phù hợp; giới thiệu cho hội viên, phụ nữ tham gia các khóa học về nghiệp vụ, kỹ năng làm du lịch... Từ đây, không chỉ giúp hội viên, phụ nữ đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu mà còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ của địa phương ngày càng phát triển.

 

Chị Đoàn Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu 6, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long):

“Góp sức xây dựng thành phố du lịch Hạ Long xanh, sạch, đẹp”

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đặc biệt gắn liền chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, các cấp hội trên địa bàn khu phố, phường đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Năm 2018, đô thị TP Hạ Long đã được đầu tư, cải tạo rất nhiều, diện mạo thành phố đã thay đổi, không ngừng vươn tới vị trí thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế. Do đó, ngay từ cấp chi hội, chúng tôi đẩy mạnh triển khai các mô hình “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp do phụ nữ quản lý”, “Biến rác thành tiền”, “gia đình 5 không 3 sạch”... nhằm giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh môi trường ngay từ nhà ở, nơi ở. Qua đó, không ngừng làm lan tỏa ý thức, hành động đẹp đến các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan đô thị thành phố.

Nguyễn Dung (Thực hiện)

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.