Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hiệu quả việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng tỉnh

Thứ Năm, 14/02/2019, 08:49 [GMT+7]
.
.

Với 426 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi, đảng bộ trực thuộc, thời gian qua, Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng tỉnh đã có nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết để lãnh đạo cơ quan chuyên môn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh thi đua nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Cán bộ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh thi đua nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, cho biết: Cùng với việc triển khai tích cực các mặt công tác xây dựng Đảng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, Đảng ủy luôn chú trọng nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã làm cho ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình sinh hoạt, công tác ngày càng được nâng lên, đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng, chống “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII tiếp tục đi sâu vào cuộc sống, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung, chuyên đề liên quan đến việc “Học tập và làm theo Bác”, đồng thời tổ chức đăng ký học tập, xây dựng chương trình thực hiện phù hợp với đặc thù của ngành Ngân hàng. Qua học tập, quán triệt đã làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn các nội dung và yêu cầu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó có nhiều ý tưởng và hành động thiết thực mang lại hiệu quả cao trong công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng hết lòng, hết sức vì khách hàng phục vụ.

Việc thực hành “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng tỉnh thời gian qua được thể hiện nổi bật, rõ nét trên nhiều phương diện. Điển hình là Đảng ủy đã chỉ đạo từng tập thể, cá nhân thi đua triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh về thực hiện các chủ trương, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, phát triển kinh tế - xã hội hàng năm sát với nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy trực thuộc đã căn cứ, chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung tổ chức thực hiện tốt các giải pháp cơ bản như: Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt; ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá có điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường; mở rộng tín dụng hợp lý cho sản xuất - kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh xử lý nợ xấu, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng...

Với cách làm đó, đến nay, nhiều mô hình tín dụng được hệ thống ngân hàng áp dụng hiệu quả, giải quyết nhanh chóng, kịp thời nhu cầu tín dụng của các tập thể, cá nhân trên địa bàn.

Nhằm hạn chế thấp nhất các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn cho các tập thể, cá nhân đến giao dịch nhằm mục đích trục lợi cá nhân, Đảng ủy Cơ quan Ngân hành tỉnh đã tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ với những giải pháp cụ thể. Các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo chuyên môn tập trung nâng cao chất lượng thẩm định và tăng cường kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cho vay...

Với cách làm đó đã làm hạn chế thấp nhất những hành vi thiếu chuẩn mực hay vi phạm pháp luật của cán bộ ngân hàng trong quá trình thẩm định dự án, giải ngân vốn cho khách hàng. Hơn thế, qua đây đã làm ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ trong các ngân hàng trong quá trình thực thi nhiệm vụ được nâng lên... Việc bảo đảm an toàn tài sản của các cơ quan đã và đang được lực lượng chuyên trách trong các ngân hàng thi đua thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt là lực lượng tự vệ trong toàn hệ thống đã thực hành tốt các phương án tác chiến bảo vệ cơ quan, đồng thời phối hợp có hiệu quả với cơ quan chức năng ở địa phương nhanh chóng cơ động lực lượng giải quyết tốt các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự...

 Chi bộ Kiểm soát thuộc Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh bàn giải pháp tăng cường công tác tra hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động tín dụng
Chi bộ Kiểm soát thuộc Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh bàn giải pháp tăng cường công tác tra hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động tín dụng.

Qua đó có thể thấy, bằng các giải pháp thực hành nghiêm túc, có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, từ đó lãnh đạo chuyên môn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhiều ngành, nhiều cấp biểu dương, khen thưởng.

Quang Minh
 

.
.
.
.
.
.
.
.