Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thứ Ba, 12/02/2019, 08:31 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Quảng Ninh đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị, trở thành động lực to lớn, góp phần hết sức quan trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Phong trào thi đua được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua của tỉnh được tập trung phát động để giải quyết những khâu yếu, việc khó; các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua đa dạng để các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, từ vùng núi đến hải đảo đều có thể tham gia hưởng ứng, thực hiện. Trong đó, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề công tác của năm: Năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” và năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Qua đó, tập trung chỉ đạo, triển khai với quyết tâm thay đổi, chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống, nhất là ở cụm dân cư, thôn bản, trung tâm công cộng, khu du lịch. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả nhằm giữ vững vị trí và nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Cải cách hành chính (Par Index); cải thiện và nâng cao thứ hạng của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), nhằm góp phần thúc đẩy quá trình cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của tỉnh.

Tối 26/1, tại Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long), Tỉnh Đoàn đã long trọng tổ chức đợt phát động thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác”
Tỉnh Đoàn phát động thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Ảnh: Minh Đức

Đặc biệt, trong năm 2018, Quảng Ninh đã đổi mới phương thức, chọn nội dung, hình thức để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề “Phấn đấu thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi những công trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh”, phong trào được phát động ngay trên các công trường đang thi công... Đồng thời, đẩy mạnh công tác khen thưởng đột xuất để động viên, khuyến khích, tuyên dương kịp thời; thực hiện việc tuyên dương khen thưởng công nhân ngay tại nơi đang làm việc đã mang lại những hiệu quả tích cực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy quá trình cơ cấu, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh.

Các phong trào thi đua đã tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, xây dựng các ngành kinh tế mũi nhọn; tổ chức thực hiện đạt kết quả cao các hoạt động phục vụ năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - di sản, kỳ quan - điểm đến thân thiện” gắn với sự kiện Diễn đàn du lịch ASEAN 2019.

Bước vào năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành vượt các mục tiêu của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Trọng tâm của phong trào thi đua năm 2019 của tỉnh là đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dụng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng tiêu cực, củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của các cơ quan nhà nước. Cùng với đó, tỉnh quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh khóa XIII - Kỳ họp thứ 9 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và địa phương đã xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể với những biện pháp sát thực tiễn, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Cả tỉnh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, nhất là GRDP tăng trên 11,6%, thu nội địa đạt trên 33.500 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt trên 8.000 tỷ đồng...

Ngay trong những ngày đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai các kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề công tác của các năm trước và trọng tâm là chủ đề năm 2019: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. Từ đó tập trung chỉ đạo, triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất và với những biện pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế của tỉnh về phát triển dịch vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ đã đề ra.

Hà Chi
 

.
.
.
.
.
.
.
.