Đảng bộ huyện Tiên Yên: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Thứ Ba, 26/02/2019, 07:39 [GMT+7]
.
.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, nhấn mạnh: Thời gian qua, nhờ thực hiện có chiều sâu, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nên các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở địa phương đều có sự chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó nổi bật là tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố, vai trò của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, công tác ngày càng được khẳng định; kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng.

Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ vươn lên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ xã Hà Lâu tổ chức kết nạp đảng viên mới
Đảng bộ xã Hà Lâu tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Đảng bộ huyện Tiên Yên hiện có 2.552 đảng viên sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở đảng. Xác định, sự vững mạnh của chi bộ Đảng, hệ thống chính trị các cấp, sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt ở địa phương, vì thế, Huyện ủy đã thống nhất chỉ đạo tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng với những bước đi phù hợp. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong tập thể cấp ủy; quán triệt và thực hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chủ động phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực, đồng thời lựa chọn các lĩnh vực trọng điểm, trọng tâm, những giải pháp đột phá chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu trong từng thời kỳ, giai đoạn.

Huyện ủy cũng chú trọng việc kiện toàn, nâng cao chất lượng, số lượng và cơ cấu các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, phương pháp, tác phong của đội ngũ chi ủy viên, nhất là bí thư chi bộ thông qua việc lấy hiệu quả công tác, năng lực thực tiễn và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân làm thước đo. Việc đánh giá chất lượng chi, đảng bộ và cán bộ đảng viên luôn được Huyện ủy gắn kết chặt chẽ với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống, kiên quyết không chạy theo số lượng và thành tích. Song hành với đó, Huyện ủy cũng luôn chú trọng tổng kết thực tiễn, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã có những cách làm riêng, sáng tạo, phù hợp. Nổi bật là từng chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc, nền nếp sinh hoạt Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề; tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Điển hình là hệ thống chi bộ ở thôn, khu phố đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo thực hiện toàn diện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương. Hiệu quả hoạt động của các chi bộ thôn, khu phố là đã làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc hơn. Các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo tập thể đề cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn...

Thường trực Huyện ủy Tiên Yên giao ban công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2019
Thường trực Huyện ủy Tiên Yên giao ban công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2019.

Cùng với việc nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, việc phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên được Huyện ủy Tiên Yên thực hiện một cách bài bản; công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được triển khai sâu, rộng. Huyện ủy luôn coi trọng phát triển đảng viên trẻ tuổi có phẩm chất, năng lực và đảng viên trong vùng dân tộc để làm nòng cốt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nếu như năm 2012, toàn Đảng bộ chỉ có 1.928 đảng viên thì nay con số này đã nâng lên 2.552 với tỷ lệ kết nạp bình quân hàng năm trên 5%. Đi đôi với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ. Các tổ chức cơ sở đảng còn coi trọng việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn, cơ sở để rèn luyện, thử thách. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hàng kỷ luật trong Đảng được Đảng bộ huyện Tiên Yên triển khai nghiêm túc. Nhờ đó đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện hành vi vi phạm. Riêng năm 2018, qua công tác kiểm tra, giám sát, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 16 cán bộ, đảng viên, trong đó khai trừ 3, khiển trách 12 và cảnh cáo 1 trường hợp.

Với cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, đến nay, mọi cán bộ, đảng viên trên địa bàn đều cơ bản giữ vững được phẩm chất, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong đảng, tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, nhiều cán bộ, đảng viên đã có những hành động thiết thực, cụ thể để quần chúng nhân dân học tập, làm theo.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.