Củng cố hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thứ Tư, 13/02/2019, 07:58 [GMT+7]
.
.

Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua đã góp phần quan trọng để Quảng Ninh tạo nên những chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện.

Theo đó, cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động ban hành nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể để xây dựng, củng cố, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đa số các đảng bộ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, sắp xếp và từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, tránh cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

21 Đảng bộ cơ sở được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW.
21 Đảng bộ cơ sở được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020”, cấp ủy các cấp đã chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng có năng lực, uy tín, có khả năng làm trưởng thôn để kết nạp vào Đảng, thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.561/1.565 (99,74%) đồng chí trưởng thôn, bản, khu phố là đảng viên; 1.557/1.565 (99,5%) bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Qua đó, góp phần quan trọng trong nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận ngay từ việc ban hành nghị quyết đến chỉ đạo thực hiện, tiếp thu kịp thời sự chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Không những vậy, để phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của bí thư chi bộ, quản lý điều hành của trưởng thôn trên tất cả các lĩnh vực một cách đồng bộ, hiệu quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ; phối hợp tham mưu, tập huấn nghiệp vụ các lớp cán bộ chủ chốt cấp xã, bí thư chi bộ - trưởng thôn; tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi bí thư kiêm trưởng thôn, bản, khu phố giỏi trong toàn Đảng bộ tỉnh trong năm 2019.

Để củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, các ban đảng ở cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp và nội dung sinh hoạt; nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của chi ủy, chi bộ. Đồng thời, thành lập đoàn công tác, triển khai khảo sát trực tiếp nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên, xây dựng quy chế làm việc và sinh hoạt chi bộ ở 18 đảng bộ cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; triển khai khảo sát nghiệp vụ công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên tại 18/21 đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đang tham mưu xây dựng Quy định “Về việc cấp ủy viên các cấp; đảng viên đang công tác ở xã, phường, thị trấn dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản khu phố”; các huyện, thị, thành ủy đã chú trọng phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ các ban đảng, cấp uỷ cơ sở phân công cấp ủy viên, hàng tháng phải dành thời gian, bố trí lịch dự sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, đồng thời uốn nắn, hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều huyện, thị, thành ủy duy trì định kỳ tổ chức giao ban của thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành liên quan trực tiếp với các cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ để trao đổi, phản ánh, nắm tình hình và qua đó giúp đỡ giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, TX Đông Triều (ngoài cùng, bên trái) vận động người dân thôn tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông. Ảnh: Nguyễn Thanh
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, TX Đông Triều (ngoài cùng, bên trái) vận động người dân thôn tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông. Ảnh: Nguyễn Thanh

Cùng với việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới cũng tiếp tục được quan tâm chú trọng. Một số đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án tạo nguồn phát triển đảng viên; tiến hành khảo sát, đánh giá tham mưu cho cấp ủy nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; chú trọng, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế để tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực thôn, bản, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đặc biệt quan tâm kết nạp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố. Năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.700 đảng viên (đạt 3,88% so với số đảng viên đầu năm), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ 99.700 đảng viên.

Công tác khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm thường xuyên, kịp thời động viên, ghi nhận công lao, quá trình cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên đã đóng góp vào sự phát triển của Đảng, đồng thời khích lệ các thế hệ đảng viên tiếp tục cống hiến, đóng góp xây dựng Đảng. Trong năm 2018 đã trao tặng Huy hiệu Đảng (4 đợt) cho 3.658 đảng viên; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2013-2017) và bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; khen thưởng 21 đảng bộ cơ sở có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X "về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên".

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.