Công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Thứ Ba, 12/02/2019, 10:29 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/2, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí
Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc chuẩn y đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh; Nguyễn Văn Hồi kể từ ngày 26/1/2019.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh công tác cán bộ, nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận luôn được tỉnh quan tâm thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí: Vũ Văn Diện, Trịnh Thị Minh Thanh, Nguyễn Văn Hồi trong quá trình công tác thời gian qua. Ba đồng chí đều là cán bộ trẻ, đã kinh qua nhiều chức danh, vị trí công tác, được đào tạo qua thực tiễn, có nghiệp vụ tinh thông, luôn trách nhiệm, năng nổ, sâu sát thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy năng lực, kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan. Đồng thời, cần nêu cao tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu các quy định của Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các vị trí được phân công. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan cần tiếp tục tạo mọi điều kiện, cộng sự tốt, các đồng chí lãnh đạo địa phương, sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung sức góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí
Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu sau khi nhận quyết định.

Thay mặt các đồng chí được nhận Quyết định của Ban Bí thư Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Đồng chí khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể, xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị tạo sự đồng lòng, đồng sức cùng nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng với hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.