Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ Tư, 09/01/2019, 22:11 [GMT+7]
.
.

Chiều 9/1, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

g
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, góp phần vào thực hiện thắng lợi 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, bảo đảm hậu cần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Văn phòng cũng tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác phát hành văn bản của UBND tỉnh được Văn phòng UBND tỉnh triển khai kịp thời, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2019; quán triệt quy chế chi tiêu nội bộ và bầu Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phục vụ các chương trình công tác. Bên cạnh đó đẩy mạnh CCHC, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở.

g
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: 2019 là năm đầu tiên thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng gồm Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo Nghị quyết số 580 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau hợp nhất, mục tiêu cao nhất là phải ổn định về mặt tư tưởng, tổ chức, đoàn kết để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

g
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cần xây dựng quy chế hoạt động cụ thể. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ các chương trình công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo khoa học, tránh sự chồng chéo. Về nguồn nhân lực, đồng chí yêu cầu đơn vị cần ưu tiên đào tạo đội ngũ chuyên viên có trình độ nghiệp vụ giỏi, chuyên sâu trên các lĩnh vực phục vụ cho công tác tham mưu, điều hành chung của tỉnh.

Nhân dịp này, 1 cá nhân cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể, 25 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.