Triển khai nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2019

Thứ Tư, 09/01/2019, 14:39 [GMT+7]
.
.

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Quảng Ninh, có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ninh.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ninh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động; phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trọng tâm là: Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái  quốc; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân... 

Tuy nhiên, một số phong trào thi đua của bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng được nội dung và tiêu chí cụ thể. Công tác kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua chưa thường xuyên, biểu dương khen thưởng chưa kịp thời làm hạn chế động lực thi đua.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã tham luận về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng liên quan đến cải cách hành chính tại Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh: Những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, tỉnh luôn xây dựng và đặt ra quy chế thi đua điểm cải cách hành chính năm sau phải tăng cao hơn các năm trước. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua, khích lệ động viên giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo duy trì, tăng cường thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính. Trong đó, xác định phương châm cải cách hành chính là thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính…

Đồng tình với 8 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đề ra trong năm 2019, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Công tác thi đua khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước để đưa đất nước tiến lên; thi đua phải hướng vào người dân, cơ sở. Các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Ngay từ đầu năm,  các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.