Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI

Thứ Tư, 09/01/2019, 08:27 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Xếp hạng PAPI năm 2017, Quảng Ninh vươn lên xếp hạng thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 30 bậc so với năm 2016 và nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước.

Để tiếp tục nâng cao chỉ số PAPI, tỉnh Quảng Ninh đã và đang chủ động, nghiêm túc trong triển khai đồng bộ các giải pháp từng bước khắc phục những tồn tại, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

g
Công dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Khẳng định quyết tâm cải thiện các chỉ số, trong đó có chỉ số PAPI, với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động”, thời gian qua Quảng Ninh đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về các vấn đề được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở này, trước khi ban hành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát động phong trào… các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, hưởng ứng các phong trào. Từ đó, ý thức làm chủ của người dân được thể hiện tốt hơn. Người dân tích cực tham gia vào các phong trào, phần việc của địa phương như: Xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; dọn vệ sinh môi trường…

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền trong tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công khai văn bản theo quy định; thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đất đai, xây dựng, các khoản thu, chi, kế hoạch, chương trình, dự án trên địa bàn để người dân giám sát và thực hiện. Với mục tiêu hàng đầu là hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cải cách hành chính theo hướng tách các hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng với các hoạt động công quyền. Theo đó, tỉnh đã đẩy mạnh phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 14 địa phương cấp huyện; đồng thời liên kết đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 186/186 xã, phường, thị trấn, để giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ” bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch.

IMG_20181226_115936.jpg
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều phát phiếu khảo sát sự hài lòng cho công dân tới làm việc. 

Mặt khác, công tác cải cách thủ tục hành chính trong tỉnh cũng được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân. Đến nay, trung bình các thủ tục hành chính đưa vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được cắt giảm tới 45% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn, tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cũng được đặt mình trong sự giám sát của nhân dân thông qua việc tiếp nhận ý kiến của người dân qua đường dây nóng, hòm thư góp ý...

Thời gian qua, UBND tỉnh cũng ban hành Quy định lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Bằng cách làm này, Quảng Ninh đã thực sự trao quyền cho người dân, doanh nghiệp đóng góp tiếng nói vào thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, sự phục vụ của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh.

Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò giám sát của người dân ở cơ sở luôn được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước phát huy hiệu quả trong công tác thanh tra, giám sát các công trình, dự án. Qua đó đã kịp thời kiến nghị với nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các sai phạm. 

Ngoài ra, các địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc họp, tiếp xúc cử tri; các địa phương, tổ chức đoàn thể đều tổ chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào việc sửa chữa, bổ sung và biểu quyết vào dự thảo hương ước, quy ước của thôn, khu phố... Với các giải pháp quyết liệt, cụ thể, vai trò của người dân ở các cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã được nâng lên, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh


 

.
.
.
.
.
.
.
.