Tiếp tục bám sát 6 định hướng phát triển của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Thứ Ba, 08/01/2019, 07:51 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, sau khi kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 289-KL/TU, xác định nhiệm vụ chính trị năm 2019 và đến cuối nhiệm kỳ là thống nhất quan điểm chỉ đạo, kiên định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó tiếp tục bám sát 6 định hướng phát triển mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; chỉ thay đổi giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình mới để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu.

Trên tinh thần đó, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và chọn chủ đề công tác năm là "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó xác định, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế bền vững, chuyển dịch rõ nét cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cao tỷ trọng, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, phục vụ nhân dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; phát huy đổi mới, sáng tạo và triển khai mô hình thành phố thông minh; đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu kinh tế Vân Đồn.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ "nút thắt" về bảo đảm số lượng và chất lượng nhân lực, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực nhất là chất lượng cao; cân đối nguồn lực để bảo đảm các mục tiêu đầu tư phát triển và thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; tiếp tục cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang
Tàu biển đưa khách nước ngoài cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

Theo đó, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh uỷ chỉ đạo, trước hết, phải thực thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Vừa qua, Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐi/TW và chỉ đạo quyết liệt đối với nội dung này, bởi vậy, từ tỉnh xuống cơ sở cần nghiêm túc triển khai để góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; kịp thời phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nói xấu, hạ uy tín cán bộ lãnh đạo các cấp.

Cũng trong năm 2019, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các Nghị quyết Trung ương 6, 7 liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức, bộ máy; rà soát, bổ sung quy hoạch cho nhiệm kỳ này và xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ sau. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương gắn liền với Chương trình hành động 21-CTr/TU nâng lên tầm mới, chú trọng chiều sâu và chất lượng; bảo đảm tinh giản biên chế theo lộ trình; thống nhất, quản lý biên chế của cả hệ thống chính trị theo hướng khoán, giao tổng biên chế theo địa phương để có thể chủ động điều chuyển biên chế giữa các khối, các cấp và không phát sinh vượt tổng biên chế được giao.

Về phát triển kinh tế - xã hội, để bảo đảm nguồn lực cho các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, toàn tỉnh siết chặt kỷ luật ngân sách ở các cấp, ngành, bảo đảm khai thác tối đa nguồn thu và cơ cấu thu bền vững; chủ động rà soát để tăng tỷ lệ thu từ thuế, phí khu vực dịch vụ, ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể; điều chỉnh việc khoán doanh thu, áp dụng chứng từ điện tử; tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu thuế. Đồng thời chú trọng rà soát cơ cấu, nhu cầu chi thực tế bảo đảm nguồn lực cho an sinh xã hội, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển và không thấp hơn 65% tổng chi ngân sách (là mức đạt được của năm 2018). Đặc biệt ưu tiên đầu tư cho những công trình, dự án động lực có tính lan toả, như cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và đẩy nhanh dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục...; huy động mọi nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ; triển khai hiệu quả Đề án thành phố thông minh gắn với Đề án chính quyền điện tử (giai đoạn II) bảo đảm yêu cầu cung cấp những tiện ích thuận lợi nhất cho đối tượng thụ hưởng theo chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhà đầu tư và du khách. Cùng với đó, cần tiếp tục chủ động và đổi mới quan điểm trong triển khai đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư và nguồn nhân lực để phát triển Khu kinh tế Vân Đồn theo hướng không quá phụ thuộc và chờ đợi vào cơ chế, chính sách của Trung ương.

Ngày 30/12, Quảng Ninh đồng loạt khai trương, thông tuyến 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả 3 lĩnh vực: Đường không, đường thủy và đường bộ
Ngày 30/12/2018, Quảng Ninh đồng loạt khai trương, thông tuyến 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả 3 lĩnh vực: Đường không, đường thủy và đường bộ. Ảnh: Đỗ Phương

Đối với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện các chính sách phù hợp, hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Trong đó chú trọng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề theo cơ chế thị trường; xã hội hóa đào tạo, tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động để phát huy hiệu quả đào tạo. Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân vùng sâu, vùng xa gắn với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; khuyến khích vào làm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Triển khai hiệu quả Đề án 293 theo hướng sát thực tiễn yêu cầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Tăng cường năng lực đào tạo của Đại học Hạ Long, tiếp tục quan tâm các trường dạy nghề chuyên nghiệp theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với những định hướng phát triển của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng và thực tiễn của xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Trước mắt, cần thực hiện sớm kế hoạch phân bổ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất của các tiêu chí, tập trung, dứt điểm từng xã. Đồng thời thay đổi cách thức thực hiện chương trình giảm nghèo, Đề án 196 theo hướng hạn chế hỗ trợ trực tiếp cho người dân (nhất là hình thức cho không), thực hiện cơ chế thưởng để khuyến khích thoát nghèo; không để tình trạng cán bộ xã không muốn ra khỏi diện 135 để hưởng chế độ hỗ trợ...

Cùng với các nhiệm vụ trên, Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh cho nguời dân và du khách khi đến Quảng Ninh...

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.