Nòng cốt củng cố khối đoàn kết toàn dân

Thứ Ba, 01/01/2019, 08:12 [GMT+7]
.
.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc, thời gian qua, các cấp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh luôn nỗ lực phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra trong thời kỳ đổi mới.

Mới đây, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018. Đây là một hoạt động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, tiếp nối cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” sau hơn 20 năm triển khai rộng khắp. Trong đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp luôn là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực và tinh thần tự quản trên nhiều lĩnh vực, như: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn hóa; phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự từ mỗi khu dân cư...

Theo đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, để tạo hiệu ứng tích cực cho cuộc vận động, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn cụ thể tới các cấp cơ sở xây dựng chương trình, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình theo từng quý, năm; động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. MTTQ và các đoàn thể của 14 huyện, thị xã, thành phố đều chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp với chính quyền ký kết chương trình phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phối hợp, triển khai đồng bộ ở các cấp. 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các mô hình cụ thể về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nếp sống văn minh; xem đây là tiêu chí phấn đấu thi đua danh hiệu “văn hóa”.

Hoạt động
Hoạt động "Ngày chủ nhật xanh", giữ gìn vệ sinh môi trường ngõ xóm đã trở thành nền nếp của cán bộ, nhân dân khu phố 2, phường Yên Giang (TX Quảng Yên).

Đồng thời, mỗi tổ chức chính trị - xã hội cũng chủ động đưa nội dung hưởng ứng vào chương trình hoạt động hằng năm, triển khai đến cấp hội cơ sở với những mô hình, cách làm cụ thể, bám sát đặc thù của tổ chức mình, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ các khu dân cư.

Điển hình như thực hiện chủ đề công tác năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì nội dung vận động người dân triển khai xây dựng mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với 27 mô hình điểm trong toàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục duy trì phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, làm nòng cốt quản lý các tuyến đường xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư. Hội Nông dân tỉnh cũng chỉ đạo điểm xây dựng mô hình về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi. Tỉnh Đoàn thì đi đầu trong phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”...

Từ khi đi vào hoạt động, mô hình Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội càng tạo thêm sự thuận lợi trong việc phối hợp, thống nhất hành động, phân công nhiệm vụ gắn với các phong trào thi đua của các hội, đoàn thể. Cùng về một “ngôi nhà lớn”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 6 tổ chức được làm việc theo các bộ phận chung của toàn khối, gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Chính sách - Pháp luật, Ban Kinh tế - Xã hội; Ban Tuyên truyền - Vận động; Ban Kiểm tra - Giám sát. Nhờ đó, các hoạt động vốn mang tính đặc thù của từng tổ chức hội, như “Tháng công nhân” của Liên đoàn Lao động, “Trại huấn luyện kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội” của Tỉnh Đoàn, tổng kết 5 năm phong trào “Thắp sáng đường quê” của Hội Cựu chiến binh, sơ kết 2 năm cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ... đều có sự tham gia hỗ trợ thực hiện rất hiệu quả của các tổ chức còn lại trong các khâu tổ chức, tuyên truyền.

Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ra mắt Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.
Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhận Quyết định thành lập Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Cùng với phối hợp tuyên truyền, vận động, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân bằng việc đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội. Thống kê từ năm 2014 đến nay, cấp tỉnh đã chủ trì tổ chức gần 4.000 cuộc giám sát trên các lĩnh vực: Chương trình “Giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ”; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện; thực hiện hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng chính sách... Từ đó trực tiếp góp ý với cơ sở để rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế.

Ở cấp cơ sở, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức trên 1.700 cuộc giám sát, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát gần 2.300 công trình, dự án; phát hiện và kiến nghị 870 vụ việc, tiến hành xác minh 53 trường hợp liên quan đến các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư; giám sát theo dõi chất lượng thi công các công trình xã hội hóa trong nhân dân...

Bằng cách không ngừng đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, các cấp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt củng cố khối đoàn kết toàn dân, khơi dậy trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.