Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gắn hiệu quả việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị

Thứ Hai, 14/01/2019, 07:39 [GMT+7]
.
.

Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh một cách cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn.

Qua hơn hai năm triển khai, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên của các tổ chức, cá nhân trong toàn đảng bộ. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Đặc biệt đã góp phần mang tính nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh đề ra từ đầu năm.

ông an Ba Chẽ về tận các thôn bản để làm thẻ căn cước công dân cho người dân.
Công an Ba Chẽ về tận các thôn, bản để làm thẻ căn cước công dân cho người dân. Ảnh: Nguyễn Chiến

Điển hình như trong thực hiện các đột phá chiến lược, thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng các khu kinh tế; chỉnh trang đô thị, giải tỏa ùn tắc giao thông, các công trình thiết yếu phục vụ nhân dân; các công trình văn hóa, thể thao, các dự án trọng điểm tạo tiền đề thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp. Các hạ tầng viễn thông, điện, nước, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ... ngày càng tiếp cận khoa học hiện đại, hội nhập thế giới. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế” với kết quả đạt được nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với trưởng thôn, bản khu phố; mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và đoàn thể được nhân rộng và phát huy tốt tại 14/14 huyện, thị xã, thành phố, đã thành lập cơ quan khối cấp tỉnh.

Qua khảo sát có 80% người dân được hỏi ý kiến đã ghi nhận về hiệu quả, tính thống nhất và trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân với các nội dung cụ thể. Tỉnh cũng thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, xây dựng Đề án vị trí việc làm; tiến hành hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra, ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ ở 14/14 đơn vị cấp huyện; thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, Trung tâm Thông tin thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Qua đó đã thể hiện sự năng động, đi trước một bước của Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Đặc biệt, để cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, tỉnh đã ban hành, triển khai Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm; lựa chọn, tập trung bằng chủ đề công tác năm. Trong đó nổi bật là Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 27/3/2017 về "phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 165-KH/TU, ngày 30/1/2018 triển khai chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được kết quả quan trọng, tạo niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, đã tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình nghiêm túc, hoàn thành xây dựng, cụ thể hóa bằng quy định, quy chế, có cơ chế đồng bộ, cụ thể giám sát tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt Quảng Ninh là một trong ít địa phương ban hành được Nghị quyết, Quy định về công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, với cơ chế, trách nhiệm, quy trình rõ ràng trong xử lý thông tin. Điển hình là Nghị quyết số 08-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng; Quy định 07-QĐ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 “về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” với rất nhiều nội dung quan trọng để góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống; phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ. Đồng thời phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh.

 Trường Tiểu học Trưng Vương, TP Uông Bí. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Trường Tiểu học Trưng Vương (Uông Bí) là đơn vị thực hiện tích cực, hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Ảnh: Nguyễn Chiến

Tỉnh cũng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, gắn kết và phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị cụ thể, tránh trùng chéo, bỏ sót. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, giải quyết triệt để các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực được dư luận, nhân dân quan tâm. Điển hình như vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư dự án; ô nhiễm môi trường; việc cải cách thủ tục hành chính, sự minh bạch thông tin trong lãnh đạo, quản lý...

Cùng với đó, việc nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn tiêu cực, thiếu công khai, thái độ hách dịch, cửa quyền, gây bức xúc trong nhân dân… cũng đang là những việc cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện. Rõ nhất là Quy định 04-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập các Nghị quyết của Trung ương, hằng năm viết cam kết, kế hoạch rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Cùng với những nội dung trên, những việc làm của các cấp, ngành trong triển khai chủ đề công tác hàng năm, đặc biệt năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” và chủ đề năm 2018 về “bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, là nền tảng quan trọng tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tốt và tạo được niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đó là các quy chế làm việc, quy định thái độ, trách nhiệm, văn hóa giao tiếp, ứng xử, công khai số điện thoại đường dây nóng, lập tổ công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất...

Qua hơn hai năm triển khai Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực sự gương mẫu đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân.

Hoài Anh
 

.
.
.
.
.
.
.
.