Diễn biến chiến dịch giải phóng Phnom Penh

Thứ Hai, 07/01/2019, 12:12 [GMT+7]
.
.

Ngày 7/1/2019 kỷ niệm 40 năm quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Phnom Penh theo lời kêu gọi của những người Campuchia chân chính.


Theo PV/VTC Now

.
.
.
.
.
.
.
.