Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thứ Năm, 10/01/2019, 08:03 [GMT+7]
.
.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã và đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đi vào nền nếp. Nhờ vận dụng có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở.

Lãnh đạo xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân để lắng nghe kiến nghị của bà con.
Lãnh đạo xã Đồng Tâm (Bình Liêu) thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân để lắng nghe những phản ánh, kiến nghị từ cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm, các Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng chương trình triển khai đầy đủ tới từng loại hình cơ sở; có kế hoạch kiểm tra, rà soát cụ thể. Trên cơ sở chỉ đạo chung của tỉnh, các xã, phường, thị trấn đều chú trọng thực hiện công khai, minh bạch các nội dung được quy định, như: Các dự án, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, quyết toán ngân sách, thủ tục hành chính...

Cùng với đó, các kênh truyền tải thông tin tới người dân cơ bản đảm bảo đầy đủ, phong phú, ngoài niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và các nhà văn hóa khu dân cư thì còn thực hiện công khai trên hệ thống truyền thanh cơ sở và thông qua đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, trưởng các đoàn thể để thông báo tại các buổi họp tổ dân, sinh hoạt chi, tổ hội; xây dựng hòm thư góp ý...

Công chức địa chính xã Đài Xuyên (huyện Vân Đồn) hướng dẫn người dân giải quyết giấy tờ, hồ sơ thuận lợi.
Công chức địa chính xã Đài Xuyên (Vân Đồn) hướng dẫn người dân giải quyết giấy tờ, hồ sơ thuận lợi.

Các xã, phường, thị trấn thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của người dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp dân và giải quyết các thủ tục hồ sơ cho nhân dân kịp thời, hiệu quả; xây dựng tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế đơn thư vượt cấp, phát sinh “điểm nóng”.

Đơn cử như khi Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được triển khai đã thu hồi gần 530ha đất, ảnh hưởng tới gần 1.700 hộ dân tại các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TP Móng Cái. Nhờ làm tốt việc tuyên truyền, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với bà con trong quá trình giải phóng mặt bằng nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, cơ bản đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thể hiện rõ nhất qua việc tham gia bàn bạc, góp ý kiến trong quyết định mức huy động các nguồn đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, lựa chọn các đối tượng được hưởng hỗ trợ chính sách xã hội... Cấp ủy, chính quyền cấp xã tổ chức đầy đủ các hội nghị trưng cầu ý kiến tham gia rộng rãi trước khi đưa ra quyết định quan trọng như: Xây dựng nghị quyết của hội đồng nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND; việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước. Đặc biệt là thông qua đội ngũ 186 ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập trong toàn tỉnh, người dân được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia giám sát trực tiếp vào các nội dung, như công trình do nhân dân đóng góp kinh phí, quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo, quản lý xây dựng...

Điển hình trong năm 2018, các ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng tại huyện Đầm Hà đã tổ chức 215 cuộc giám sát, kiến nghị tổng số 14 vụ việc nội dung tới cơ quan thẩm quyền; còn tại TX Đông Triều có 109 cuộc giám sát và 19 vụ việc được kiến nghị. Những kiến nghị sau thanh tra, giám sát của các Ban được quan tâm xử lý kịp thời, đúng quy định đã góp phần giúp các cơ quan nhà nước, chính quyền cơ sở thực hiện tốt hơn công tác quản lý.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân đã trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.