Đảng bộ huyện Tiên Yên: Tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực khi nhất thể hoá chức danh

Thứ Sáu, 11/01/2019, 07:52 [GMT+7]
.
.

Chủ trương thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã ở những nơi có đủ điều kiện được xác định tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua không những giúp tinh gọn bộ máy mà còn làm cho các quyết sách đi vào cuộc sống nhanh hơn...

Nhận thức được những ưu việt đó, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh và căn cứ điều kiện thực tế địa phương, hiện nay toàn huyện Tiên Yên đã thực hiện nhất thể hoá bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở 7/12 xã, thị trấn thuộc huyện (đạt 58,3%).

Tuy nhiên một trong những vấn đề lo ngại nhất khi thực hiện nhất thể hoá là quyền lực được tập trung vào một người, dễ dẫn đến chuyên quyền, độc đoán, khó kiểm soát quyền lực. Nhận thức sâu sắc được điều đó, trong quá trình triển khai mô hình nhất thể hoá chức danh, huyện Tiên Yên đã thực hiện một cách thận trọng, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất và chỉ triển khai ở những nơi có điều kiện. Đồng thời với đó, huyện đã quyết liệt, triển khai nghiêm túc các giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương… Nhất là chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát ở cấp trên và ngay trong nội bộ; khi phát hiện sai phạm đã xử lý kiên quyết và triệt để theo hướng có quyền hạn thì phải có trách nhiệm...

iểu ban Kiểm tra - giám sát Cơ quan Khối TX Quảng Yên họp bàn về kết quả công tác giám sát năm 2018.
Tiểu ban Kiểm tra - giám sát Cơ quan Khối TX Quảng Yên họp bàn về kết quả công tác giám sát năm 2018. Ảnh: Trúc Linh

Theo đó, thời gian qua, việc kiểm tra, kiểm soát quyền lực đã được Huyện uỷ đưa vào Nghị quyết lãnh đạo công tác hằng năm và cụ thể hoá thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của BTV Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ. Trong đó trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Đảng và Nhà nước, đồng thời đề cao công tác giám sát của HĐND, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ  và các đoàn thể chính trị - xã hội. Và đặc biệt là vai trò tham mưu, giúp Huyện uỷ theo dõi, chỉ đạo điều phối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện.

Cụ thể, trong năm vừa qua, huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 6/7 xã thực hiện nhất thể hoá bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã. Đối tượng giám sát là đảng uỷ, ban thường vụ và các uỷ viên BTV đảng uỷ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung, như: Việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, trong đó chú ý việc cụ thể hoá, pháp chế hoá quyền hạn, trách nhiệm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ; xem xét việc lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức có chức năng giám sát như HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xem xét các cơ quan này đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hay chưa, có đủ sức là đối trọng kiểm soát quyền lực đối với cấp uỷ, UBND không; đánh giá xem xét việc phát huy vai trò, trách nhiệm của ban giám sát cộng đồng khu dân cư, nhất là việc đầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ sản xuất và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (chú ý xem xét việc quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, việc lấy ý kiến của nhân dân đối với những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống nhân dân).

Thực tế qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều hạn chế, khuyết điểm, thậm chí vi phạm của các bí thư đảng uỷ - chủ tịch UBND xã, qua đó đã kịp thời yêu cầu các đảng uỷ, BTV đảng uỷ và các đồng chí trong thường trực đảng uỷ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Điển hình năm 2018, huyện đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Phong Dụ và 5 cán bộ, đảng viên xã Phong Dụ. Qua kiểm tra đã đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, trong đó có 1 Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp uỷ huyện cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là đối với các chức danh Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn huyện đã đạt được hiệu quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu đặt ra khi thực hiện Đề án 25 và Nghị quyết số 18, số 19 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.