Đại đoàn kết toàn dân

Vai trò giám sát của Mặt trận trong cải cách hành chính

Thứ Bảy, 12/01/2019, 11:21 [GMT+7]
.
.

Hoạt động giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước tại các trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã do MTTQ chủ trì đã và đang được triển khai bài bản, hiệu quả, có sự thống nhất cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng để phục vụ nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân giải quyết TTHC.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX Đông Triều, trong chương trình phối hợp thống nhất hành động mỗi năm, Ủy ban MTTQ thị xã luôn đảm bảo xây dựng hiệu quả kế hoạch giám sát, tham gia xây dựng chính quyền với những nội dung hướng về các cấp mặt trận cơ sở để triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Tiểu ban Kiểm tra - Giám sát của Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tham mưu, tổ chức để các cuộc giám sát được thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra; bao gồm nội dung phân công cán bộ của mặt trận và các đoàn thể giám sát thường xuyên, liên tục, không báo trước về thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường. Qua đó, kịp thời góp ý với đơn vị, địa phương để khắc phục những hạn chế còn tồn tại; phản ánh đến các cấp xem xét giải quyết những vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân.

Có thể nói, việc đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính hiện đã cơ bản đi vào nền nếp của toàn thị xã. Riêng tại Trung tâm Hành chính công của thị xã còn triển khai các hình thức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, như: Lắp đặt thiết bị khảo sát sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp tại tất cả các vị trí tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, khảo sát qua trang web, phiếu góp ý và hòm thư góp ý tại Trung tâm... nhằm phát huy quyền dân chủ của người dân, tăng cường sự giám sát của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp khi có nhu cầu.

Người dân xã Phong Cốc (TX Quảng Yên) được hướng dẫn làm phiếu tín nhiệm sau khi làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường.
Người dân xã Phong Cốc (TX Quảng Yên) đánh giá sự hài lòng sau khi làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường.

Năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công” triển khai đến MTTQ các huyện, thị xã, thành phố. Tại cấp tỉnh đã chủ động tham gia với Ban Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện tổng số 5 cuộc giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước đối với trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tại 6/14 địa phương là Hạ Long, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Vân Đồn, Bình Liêu và Đông Triều.

Theo đó, nội dung giám sát tiếp tục bám sát vào đánh giá việc thực hiện công khai, minh bạch trong niêm yết, giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và đề xuất, báo cáo cấp trên đối với những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Từ chương trình và chỉ đạo của cấp tỉnh, MTTQ các địa phương cũng tích cực tuyên truyền, triển khai các nội dung nâng cao Chỉ số PAPI; phối hợp triển khai lấy phiếu khảo sát, đánh giá của người dân về Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2018 tại 3 địa phương là Hạ Long, Hải Hà và Bình Liêu; giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Tiên Yên, Đầm Hà... Các thành viên của mặt trận cũng tích cực triển khai những nhiệm vụ bám sát đặc thù của tổ chức mình, như: Đoàn Thanh niên chủ trì về tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho học sinh, sinh viên; các cấp công đoàn phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyên môn thanh tra, kiểm tra tại 225 đơn vị, doanh nghiệp...

Người dân là đối tượng trực tiếp chịu tác động và hưởng lợi từ các chính sách, giải pháp về cải cách hành chính mang lại. Vì vậy, với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ đã và đang phát huy vai trò giám sát của mình để góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đạt các mục tiêu đề ra.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.