Đại biểu với cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật

Thứ Hai, 14/01/2019, 07:58 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội đã có nhiều thành tựu quan trọng. Chất lượng các dự thảo luật đều được nâng lên. Góp phần vào thành công này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới, tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước ta.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Thị Lan tham gia thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Thị Lan tham gia thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Hoàng Loan (Báo Đại biểu Nhân dân)

Căn cứ chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện; Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến tham gia vào 32 dự án luật được trình tại kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XIV, trong đó tổ chức nhiều hội nghị nghe, trao đổi những nội dung dự án luật còn ý kiến khác nhau như Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quản lý thuế; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đầu tư công v.v.. Các ý kiến tham gia được Đoàn tổng hợp báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gửi cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra Dự án Luật và gửi đến các đại biểu quốc hội trong Đoàn để làm tài liệu nghiên cứu phát biểu tại Quốc hội.

Cùng với đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 2 cuộc khảo sát nắm bắt thông tin từ thực tiễn, làm căn cứ tham gia ý kiến xây dựng luật. Đồng chí Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia đoàn công tác của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại hai nước Nhật Bản, Hàn Quốc; làm việc với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm nắm bắt thông tin phục vụ cho việc thẩm định của Ủy ban chuẩn bị cho việc xây dựng, sửa đổi bổ sung 3 luật về Lao động, Công đoàn và Dân số.

Trong năm 2018, Đoàn cũng đã tập hợp 25 ý kiến, các sở, ngành, địa phương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện hành tại các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đang bất cập, vướng mắc. Một số sở, ngành, địa phương đã nghiên cứu tham gia nhiều ý kiến vào các dự án luật được Đoàn tập hợp gửi tới cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra dự án luật tiếp thu vào các dự án luật như: Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan về quy hoạch, Luật Quốc phòng, Luật Đo đạc bản đồ v.v.. Các đại biểu quốc hội chuyên trách, lãnh đạo các uỷ ban của Quốc hội như: Đại biểu Vũ Hồng Thanh, đại biểu Trần Văn Minh, đại biểu Ngô Thị Minh đã tham gia thẩm tra các dự án luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Luật Giáo dục Đại học, Luật Chăn nuôi v.v..

Đặc biệt, riêng đối với Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến xây dựng Luật. Tại đây, Trưởng Đoàn đã phát biểu về 3 nội dung: Đề nghị xem xét bỏ quy định thành lập Ban tư vấn hỗ trợ phát triển Đặc khu ở các Đặc khu kinh tế trong dự thảo luật; đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền dự thảo các văn bản chi tiết thực hiện luật song song với dự thảo luật nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện luật khi Quốc hội ban hành luật; bố trí vốn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại Đặc khu. Các ý kiến trên đều được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận trước khi đưa ra kỳ họp thứ 6. Còn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có văn bản tham gia 11 vấn đề vào dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đã được Ủy ban Pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa 6/11 vấn đề tại 8 điểm trong các điều khoản của dự thảo luật và dự thảo nghị quyết của Quốc hội đối với luật này...

Sau các kỳ họp Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Đồng thời, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV về các luật: Bộ luật Hình sự; Luật Công an nhân dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thi hành án hình sự và Luật Quốc phòng tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh cho đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang biết thực hiện.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.