Cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân

Thứ Ba, 01/01/2019, 08:11 [GMT+7]
.
.

Phát huy những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ, trong năm 2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục có những đổi mới trên tất cả các lĩnh vực công tác. Kết quả đó đã góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng thời phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước để từ đó sửa đổi bổ sung nhiều nghị quyết, dự án luật liên quan đến sự phát triển của đất nước. Với những hoạt động cụ thể, hiệu quả, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã và đang không ngừng khẳng định, vị trí, vai trò là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng với lòng dân.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại của cử tri TP Cẩm Phả trong dịp về địa phương TXCT sau kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại của cử tri trong dịp tiếp xúc cử tri TP Cẩm Phả sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, khẳng định: Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, song bằng tinh thần, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, thông qua nhiều biện pháp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vẫn duy trì hoạt động và không ngừng đổi mới trên tất cả các mặt công tác, nên đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động. Cụ thể là Đoàn đã bám sát chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, chính trị của tỉnh để tổ chức hoạt động một cách bài bản, hiệu quả nhất. Vì thế, trong năm, Đoàn tiếp tục được Quốc hội và cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong năm 2018 được thể hiện trước hết là về công tác xây dựng luật. Căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội, Đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện rất công phu, bài bản.

Cụ thể, trong năm, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến tham gia vào 32 dự án luật được trình tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Nổi bật là đã tổ chức nhiều hội nghị nghe, trao đổi những nội dung về các dự án luật còn ý kiến khác nhau như: Luật Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật An ninh mạng...

Để có những minh chứng cụ thể, khoa học, Đoàn đã tổ chức 2 cuộc khảo sát để nắm bắt thông tin từ thực tiễn để làm căn cứ tham gia ý kiến xây dựng luật. Qua đó, Đoàn đã tập hợp 25 ý kiến, các sở, ngành, địa phương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện hành tại các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đang bất cập, vướng mắc. Các ý kiến tham gia được Đoàn tổng hợp báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gửi cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra Dự án Luật và gửi đến các Đại biểu Quốc hội trong Đoàn để làm tài liệu nghiên cứu phát biểu tại các diễn đàn của Quốc hội, nhất là đã có nhiều ý kiến tranh luận có giá trị cao đối với một số vị bộ trưởng, được chủ tọa điều hành phiên họp ghi nhận.

Một trong những giải pháp nhằm phục vụ tốt cho công tác xây dựng pháp luật là Đoàn đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, giám sát. Trong năm 2018, Đoàn đã trực tiếp tổ chức 4 cuộc giám sát, khảo sát thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh và tham gia 7 cuộc giám sát của các ủy ban của Quốc hội tại Quảng Ninh. Thông qua các cuộc khảo sát, Đoàn đã nắm bắt được nhiều thông tin có giá trị liên quan đến ưu điểm cũng như hạn chế, bất cập của một số cơ chế, chính sách để kiến nghị với Trung ương kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số văn bản luật, nghị quyết liên quan.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện với nhiều đổi mới tích cực. Năm 2018, Đoàn đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri của các Đại biểu Quốc hội với 56 cuộc tiếp xúc cử tri tại 14/14 địa phương trên địa bàn tỉnh và 5 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đã có 10.170 cử tri tham dự và có 355 cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Kết quả của các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn đã tổng hợp gửi đến các cơ quan Trung ương 44 kiến nghị và gửi tỉnh 27 kiến nghị.

Không những thế, Đoàn luôn theo dõi, cập nhật đầy đủ tình hình trả lời kiến nghị của cử tri gửi Trung ương và tỉnh để thông báo tới cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Qua tổng hợp, đến nay 100% kiến nghị gửi tỉnh đã được trả lời, 95% kiến nghị gửi Trung ương tại kỳ 5 đã được trả lời. Đây là một trong những hoạt động của Đoàn được cử tri đồng tình, đánh giá cao, qua đó đã góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2018, Đoàn đã tiếp nhận, chuyển, đôn đốc giải quyết đơn của công dân gửi tới là 171 vụ, việc. Đến nay, Đoàn đã giải quyết, đôn đốc việc giải quyết và báo tin cho công dân 57 đơn, số đơn, thư công dân nhận được trả lời trực tiếp là 93 đơn, số văn bản đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan là 57 đơn... Các mặt công tác khác như: Công tác đối ngoại, tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh cũng được Đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng.

Đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy băn Văn hóa giáo dục Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh trao đổi với cử tri huyện Hoành Bồ về những kiến nghị liên quan đến thực hiện chính sách cho vùng đồng bào dân tộc
Đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trao đổi với cử tri huyện Hoành Bồ về những kiến nghị liên quan đến thực hiện chính sách cho vùng đồng bào dân tộc.

Kết quả các mặt công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong năm 2018 đã làm cho vị thế, uy tín của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh không ngừng được nâng lên, mở ra những thời cơ, vận hội mới để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2019 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.