Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng

Thứ Hai, 14/01/2019, 17:33 [GMT+7]
.
.

Chiều 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo quy định quản lý thống nhất biên chế của hệ thống chính trị toàn tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày. Theo đó, tỉnh thực hiện quản lý thống nhất biên chế của hệ thống chính trị trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế; vai trò quản lý và điều hành của chính quyền; thẩm định, giám sát của HĐND. Phấn đấu bảo đảm lộ trình đến năm 2021 tinh giản 10% biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh lại quy định. Trong đó cần tách rõ hai nội dung: Quản lý biên chế và quản lý công chức, viên chức. Việc điều chuyển công chức giữa khối Đảng, đoàn thể với chính quyền; hoặc giữa cấp xã với cấp huyện và ngược lại cần đảm bảo không làm tăng tổng biên chế được giao.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến việc rà soát, tổng hợp, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 (2016-2021), giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) đối với chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý cùng một số nội dung quan trọng khác.

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.