Uông Bí nỗ lực xây dựng thành phố thông minh

Chủ Nhật, 30/12/2018, 09:37 [GMT+7]
.
.

Hiện thực hoá mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, TP Uông Bí đang nỗ lực triển khai đề án thành phố thông minh giai đoạn 2018-2022 dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Theo đó, thành phố sẽ tập trung vào những lĩnh vực chính quyền số, an toàn, an ninh, giáo dục, y tế, môi trường, du lịch, quy hoạch đô thị và giao thông.

Đoàn công tác của TP Uông Bí học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Phú Quốc, Kiên Giang. Ảnh: Lê Minh Quang (CTV).
Đoàn công tác của TP Uông Bí học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Phú Quốc, Kiên Giang. Ảnh: Lê Minh Quang (CTV)

Thành phố thông minh là thành phố được xây dựng với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc của người dân; bảo vệ môi trường hiệu quả, giúp quản lý, phát triển đô thị bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển kinh tế; cung cấp dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm.

Uông Bí xây dựng thành phố thông minh trên cơ sở Chương trình hành động số 68/CTr-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có nội dung: “Triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại các TP Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí”. Đồng thời, những kết quả của việc xây dựng thành phố thông minh ở Hạ Long cũng giúp Uông Bí kế thừa triển khai.

Bản chất của thành phố thông minh là việc thu thập, kết nối và tận dụng thông tin dữ liệu để giúp kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Thành phố thông minh sẽ cho phép sự chia sẻ đầy đủ về thông tin dữ liệu giữa các ngành, giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền, đáp ứng và hỗ trợ các nhu cầu hiện nay của TP Uông Bí. Qua đó, người dân và doanh nghiệp sẽ đạt được những lợi ích sau: Thuận tiện trong các dịch vụ công và tương tác với chính quyền, được cung cấp đầy đủ các thông tin và công cụ tiện ích, được cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, môi trường; giám sát và tham gia vào quá trình xây dựng đô thị, phát huy vai trò làm chủ của người dân, cải thiện môi trường kinh doanh .v.v..

1
Mô hình kết nối giữa các trung tâm điều hành thành phố thông minh.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng Uông Bí trở thành thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện đồng bộ khác vào để nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân cũng như du khách tới thành phố, công tác quản trị thành phố tinh gọn và thông minh hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển thành phố bền vững.

Theo đó, trong thời gian tới, Uông Bí sẽ ưu tiên lĩnh vực chính quyền điện tử, môi trường, văn hóa thông tin nhất là ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trước mắt, Uông Bí sẽ triển khai các phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc đề án chính quyền điện tử của tỉnh. Phần mềm quản lý văn bản tại địa chỉ: http://congchuc.quangninh.gov.vn đã được thành phố triển khai có hiệu quả đến 14 phòng, ban chuyên môn và UBND 11 xã, phường trên địa bàn.

Hệ thống thư điện tử công vụ và chữ ký số được thực hiện tốt với 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố thường xuyên sử dụng hiệu quả hòm thư công vụ, với gần 400 hòm thư công vụ được cấp. Bên cạnh đó, 31 phòng, ban, đơn vị được cấp 31 chứng thư số và 146 chữ ký số cá nhân để trao đổi qua môi trường mạng. Thành phố đang vận hành và sử dụng tốt các chương trình truyền hình trực tuyến phục vụ các cuộc họp giữa thành phố với tỉnh và giữa thành phố với 11/11 xã, phường cũng như trực tuyến tiếp dân định kỳ. Cổng thông tin điện tử thành phố đang được vận hành hiệu quả, hỗ trợ tốt cho công tác tuyên truyền về chính quyền điện tử, thường xuyên cập nhật tại địa chỉ http://uongbi.gov.vn.

Song song với đó, thành phố tăng cường đầu tư trang bị các thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu xây dựng chính quyền điện tử. Tại Trung tâm Hành chính công thành phố và hệ thống "một cửa" cấp xã có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, với máy kios lấy số thứ tự, tra cứu hồ sơ, máy tính có cấu hình cao, máy scan hiện đại, camera giám sát, wifi miễn phí tốc độ cao, phần mềm diệt virus có bản quyền.v.v..

Về dịch vụ công trực tuyến, đến nay, TP Uông Bí đã cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với 282/300 thủ tục hành chính, chiếm 94% tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận trên 2.200 hồ sơ thủ tục hành chính gửi trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Một số trung tâm hành chính được liên thông 2 cấp (cấp xã - huyện), 2 cấp (thành phố - tỉnh),  liên thông 3 cấp (xã - thành phố - tỉnh).

Mô hình khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh.
Mô hình trung tâm điều hành thành phố thông minh.

TP Uông Bí đã và đang từng bước triển khai nhiều phần mềm quản lý nhà nước, như: Quản lý giao việc của Văn phòng HĐND và UBND thành phố, quản lý tài sản cố định; quản lý ngân sách Tabmis, quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng; quản lý dữ liệu đất đai ELIS, quản lý đối tượng chính sách, quản lý hộ tịch của phòng tư pháp; quản lý du lịch, quản lý nhân sự EPMIS, số liệu thống kê giáo dục EMIS online .v.v.. Thành phố đã phân công 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, 1 kỹ sư chuyên trách lĩnh vực công nghệ thông tin, 1 đồng chí chuyên trách lĩnh vực an toàn an ninh thông tin. 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ công việc.

Ông Lê Minh Quang, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Uông Bí, cho biết: Thành phố đã hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh thông qua. Trên cơ sở tư vấn của VNPT, thành phố sẽ xem xét ưu tiên thực hiện những hạng mục, nội dung thiết thực trước. Đề án sẽ được triển khai tuần tự theo các giai đoạn cụ thể. Khi Đề án được thông qua dự kiến thành phố sẽ đặt trung tâm điều hành tại Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí.

Huỳnh Đăng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.