Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri

Thứ Hai, 03/12/2018, 09:54 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh. Việc làm này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, để hoạt động giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tuân thủ quy định, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quy định việc tiếp nhận, xử lý, đôn đốc và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, xác định nguyên tắc mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND các cấp và các cơ quan liên quan đều phải được xem xét, giải quyết và trả lời cử tri rõ ràng, cụ thể, đúng thời gian quy định, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Kim Sơn, Xuân Sơn, Hưng Đạo (TX Đông Triều).
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các phường Kim Sơn, Xuân Sơn, Hưng Đạo (Đông Triều). Ảnh: Minh Đức

Trên tinh thần đó, thời gian qua, cùng với sự tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Nhiều ý kiến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, ý kiến của đại biểu HĐND được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm chú trọng với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Nhiều kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng được UBND tỉnh kiên quyết chỉ đạo, tìm cách tháo gỡ, những việc chưa giải quyết được ngay có lộ trình, kế hoạch giải quyết cụ thể để thông báo cho cử tri biết. Kết quả giải quyết đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của Trung ương và đã được các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để cử tri và nhân dân được biết, để theo dõi, giám sát.

Thực tế như tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII, toàn bộ nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp và các nội dung kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm từ kỳ trước đã được UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết cụ thể từng nội dung. Đối với những kiến nghị của cử tri, do những nguyên nhân khách quan chưa thể giải quyết dứt điểm ngay đã được UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ phương án, lộ trình, tiến độ giải quyết để thông tin tới cử tri. Với sự vào cuộc hiệu quả đó, công tác giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến, cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng số nội dung kiến nghị của cử tri cần giải quyết thuộc trách nhiệm của tỉnh đã giảm từ 156 nội dung kiến nghị tại Kỳ họp thứ 5 xuống còn 53 nội dung tại Kỳ họp thứ 8.

Cụ thể, theo Văn bản số 376/HĐND-TH3 ngày 16/7/2018 và Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có trách nhiệm giải quyết 53 nội dung kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII. Trong đó, nội dung cử tri huyện Bình Liêu kiến nghị “Đề nghị tỉnh cho phép huyện khai thác tận thu cát, đá, sỏi tại các bãi nhỏ lẻ ở sông suối trên địa bàn huyện để làm vật liệu  xây dựng các công trình trên địa bàn huyện”, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5184/UBND-TH3 ngày 24/7/2018 đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh kiểm tra, xác minh, trường hợp đây là nội dung đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước, yêu cầu UBND huyện Bình Liêu thực hiện theo quy chế làm việc của UBND tỉnh. Còn 52 nội dung kiến nghị của cử tri đã có kết quả giải quyết, trả lời, cụ thể, trong đó 27 nội dung kiến nghị cử tri đã được trả lời, giải quyết xong; 25 nội dung kiến nghị cử tri đã có phương án, lộ trình, tiến độ giải quyết cụ thể. UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại các nội dung trả lời ý kiến kiến nghi của cử tri để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo quy định hiện hành.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thực tế tại cánh đồng Ba Sào, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.
Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thực tế tại cánh đồng Ba Sào, xã Thống Nhất, huyện Hoành BồẢnh: Phạm Hà (Văn phòng HĐND tỉnh)

Báo cáo tại cuộc họp giám sát giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII mới đây, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Với những nội dung, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII và những nội dung, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm, UBND tỉnh đã có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết và báo cáo hướng giải quyết rõ ràng. Còn với những nội dung kiến nghị đã có lộ trình thực hiện cụ thể, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm túc theo cam kết. Đồng thời, giám sát thường xuyên, giám sát đến cùng từng nội dung vụ việc để đảm bảo mọi kiến nghị của cử tri đều được giải quyết.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cơ quan liên quan, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa nội dung này, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới trong hoạt động điều hành, có giải pháp giải quyết kiến nghị tiếp xúc cử tri có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện bất cập trong thực tiễn, có kiến nghị cơ quan chức năng trong điều hành, tổ chức thực hiện đảm bảo linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri để lắng nghe ý kiến, phản ánh, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết; tăng cường phối hợp có hiệu quả với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và cơ quan hữu quan, bảo đảm mọi kiến nghị đều được trả lời công khai, đúng thời hạn luật định, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.