Kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIII

Phiên thảo luận tại tổ và hội trường: Sôi nổi, trọng tâm và trách nhiệm

Thứ Năm, 06/12/2018, 18:39 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/12, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ và hội trường. Với trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH năm 2019; nêu các vấn đề thiết thực, cụ thể về các chính sách, đáp ứng được những mong muốn, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến HĐND tỉnh.

Tiếp tục tạo đột phá về kinh tế

Tại phiên thảo luận, các ý kiến đều khẳng định: Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, trở ngại, song với quyết tâm chính trị cao và bằng các biện pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, KT-XH của tỉnh có nhiều bước đột phá, tăng trưởng khá; nhiều chỉ tiêu trong phát triển KT-XH của tỉnh đạt và vượt cao so với cả nước; đời sống của người dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện. Đó là kết quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc và LLVT trong toàn tỉnh…

Đại biểu Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu Móng Cái, phát biểu tại thảo luận tổ.
Đại biểu Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu Móng Cái, phát biểu thảo luận tại tổ.

Về nhiệm vụ năm 2019, các đại biểu đã bàn, tham gia nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tạo sự đột phá về phát triển KT-XH. Cụ thể, liên quan đến Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, đại biểu Nguyễn Văn Hồi, Bí thư Thị uỷ Quảng Yên, Tổ Đại biểu TX Quảng Yên, đã đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét, bổ sung giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung nghiên cứu đẩy mạnh xây dựng và phát triển dịch vụ logistics mà trọng tâm là hạ tầng dịch vụ sân bay, cảng biển, cửa khẩu, thương mại biên giới; tập trung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển dịch vụ….

Đại tá Trần Văn Bừng, Chính uỷ BĐBP tỉnh, Tổ Đại biểu TP Móng Cái, cho rằng, hiện nay, nhiều khu vực trên biên giới của tỉnh còn trống dân cư do điều kiện cơ sở hạ tầng, đất đai canh tác còn nhiều khó khăn, do đó, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, đưa vào giải pháp phát triển KT-XH năm 2019 và thời gian tới, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo rà soát cụ thể, sớm ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án 84. Trọng tâm là đầu tư xây dựng các điểm dân cư tập trung tại các khu vực quan trọng chưa bố trí dân cư trên biên giới; có chủ trương chiến lược tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, di dân ra biên giới, hỗ trợ, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc các xã biên giới, để hài hòa và đồng bộ với sự phát triển chung của tỉnh…

Cũng liên quan đến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp trọng tâm để thực hiện như: Cần quan tâm, đầu tư gắn với hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến sản phẩm cũng như tập trung rà soát các cửa hàng bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh hiện nay để có hướng điều chỉnh phù hợp hơn; giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình động lực, tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh; các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng GRDP trên 11,6%; nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế; biện pháp tăng cường quản lý điều hành thu - chi ngân sách, trong đó tập trung các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt thu ngân sách năm 2019; giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình động lực, tác động phát triển KT-XH của tỉnh; giải pháp tập trung thực hiện mục tiêu có thêm ít nhất 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái); giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế theo Chương trình hành động số 21; các giải pháp xử lý các doanh nghiệp, đơn vị cố tình chây ì, nợ bảo hiểm kéo dài, các chủ sử dụng lao động vi phạm các quy định về bảo hiểm, tiền lương đối với lao động, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông...

Thảo luận tại Tổ Uông Bí-Vân Đồn-Hải Hà- Hoành Bồ.
Thảo luận tại Tổ Uông Bí - Vân Đồn - Hải Hà - Hoành Bồ.

Triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội

Vấn đề an sinh xã hội cũng là một trong những nội dung trọng tâm được các đại biểu tham gia tại các phiên thảo luận. Đại biểu Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu TP Uông Bí, đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan kịp thời triển khai đúng tiến độ các dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn lĩnh vực an ninh trật tự, tư pháp đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2021 nhằm góp phần từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp theo yêu cầu cải cách tư pháp và các quy định mới của pháp luật. Đồng thời bố trí đủ kinh phí hỗ trợ, nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết số 213/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Bình Liêu, Tổ Đại biểu huyện Bình Liêu, đề nghị HĐND tỉnh sau khi các xã hoàn thành Chương trình 135 vào cuối năm 2019 tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách vừa đảm bảo an sinh xã hội nhưng cũng xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của cán bộ và người dân vùng miền núi biên giới dân tộc.

Đại biểu Trần Thị Thiêm, Tổ Đại biểu huyện Hải Hà, đề nghị tỉnh cần quan tâm phát triển các trường đào tạo nhân lực chất lượng cao; mở rộng quy mô một số bệnh viện nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; tiếp tục quan tâm cơ chế hỗ trợ về nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp.

Đại biểu Châu Hoài Thu, Phó Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh), Tổ Đại biểu huyện Vân Đồn, đề nghị cần bám sát quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, nhất là giáo viên mầm non ngoài công lập và có cơ chế chính sách phù hợp để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề…

Đại biểu Ngọc Thái Hoàng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Tổ Đại biểu TP Cẩm Phả, thì nhấn mạnh, để thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã có nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng khó từng bước được đầu tư, cải thiện mạnh mẽ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chương trình giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,56% đầu năm 2016 xuống còn 2,25% vào cuối năm 2017 và đến cuối năm 2018 giảm còn 1,28%. Tuy nhiên công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo và tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao; việc lựa chọn mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất ở một số địa phương còn lúng túng; công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số kết quả còn khiêm tốn... Do vậy, đại biểu đề nghị quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn có cùng mục tiêu; đẩy mạnh công tác xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo; quan tâm công tác đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ về vốn, gắn việc phổ biến kiến thức làm ăn với xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, sản xuất - kinh doanh hiệu quả; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm để tăng khả năng giúp hộ nghèo tự vươn lên…

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường
Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.

Tại các phiên thảo luận, nhiều ý kiến còn tham gia phát biểu về các giải pháp tập trung thực hiện mục tiêu có thêm ít nhất 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái). Bên cạnh đó, đối với dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà đến năm 2020, nhiều đại biểu đã trao đổi, đề nghị bổ sung đưa nội dung về cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng, coi đây là động lực thu hút đầu tư vào xây dựng nhà cho người lao động. Đối với dự thảo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND về việc bố trí nguồn lực để sớm đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 trước năm 2020 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã thảo luận về việc bổ sung đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ và ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh)...

Quang Minh

 

.
.
.
.
.
.
.
.